ΔΕΙΑ : Νόμιμη η ΕΠΥ για τις ασφαλιστικές εταιρίες από Ε.Ε και ΕΟΧ

Νόμιμη είναι η αδειόδοτηση εταιριών που δραστηριοποιούνται με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΥΠ) στην Ελλάδα και προέρχονται από χώρες όπως η Βουλγαρία και το Γιβραλτάρ , ωστόσο υπόκεινται και στον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδα .
Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, έγγραφο της εποπτικής αρχής της Τράπεζας της Ελλάδος στη Βουλευτή Μαρία Κόλια Τσαρουχά πού κατέθεσε σχετική ερώτηση για το θέμα των εταιριών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών. .
Σύμφωνα , με το έγγραφο της ΔΕΙΑ η Βουλγαρία είναι μέλος της Ε.Ε και το Γιβραλτάρ έχει συμφωνία με την Μεγάλη Βρετανία που είναι μέλος της Ε.Ε και ως εκ τούτου εταιρίες που προέρχονται από τις χώρες αυτές έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Υπεύθυνη για την εποπτεία, επισημαίνει το έγγραφο της ΔΕΙΑ, είναι το κράτος εγκατάστασης και αν η εταιρία δεν τηρεί τους κανόνες της χώρας δραστηριοποίησης της, ενημερώνεται εγγράφως ή ίδια η εταιρία και η εποπτική αρχή της χώρας που είναι η έδρα της εταιρίας .
Στην περίπτωση παραβιάσεων και μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της χώρας και για την προστασία των ασφαλισμένων η Τράπεζα της Ελλάδος έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την σύναψη νέων ασφαλιστικών συμβάσεων στην χώρα που λειτουργεί το υποκατάστημα .
Επίσης στην Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να καταφεύγουν τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και δικαιούχοι ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την εταιρία και η εποπτική αρχή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα .

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *