Δεν ασφαλίζονται γιατί δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα


Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις ιδιωτικές ασφαλίσεις , αλλά και διαθέσιμου εισοδήματος είναι οι βασικοί λόγοι που δεν θα έκαναν κάποια ιδιωτική συνταξιοδοτική ασφάλιση, όσοι πήραν μέρος στην online έρευνα του asfalisinet.gr .
Από τους επισκέπτες του site που πήραν μέρος στην έρευνα στην ερώτηση : «Γιατί θα κάνατε ή δεν θα κάνατε ιδιωτική συνταξιοδοτική ασφάλιση» απάντησαν ως εξής
Δεν εμπιστεύομαι τις ιδιωτικές ασφαλίσεις
114 (απαντήσεις) 47% (ποσοστό)
Δεν έχω διαθέσιμο εισόδημα
59 (απαντήσεις) 24%(ποσοστό)
Εχω κάποια συνταξιοδοτική ιδιωτική ασφάλιση
34(απαντήσεις) 14%(ποσοστό)
Δεν θεωρώ ότι μπορεί να με εξασφαλίσει
18 (απαντήσεις) 7%(ποσοστό)
Είχα αλλά την διέκοψα –εξαγόρασα
12 (απαντήσεις) 5%(ποσοστό)
Δεν την θεωρώ αναγκαία τώρα ίσως μελλοντικά κάνω
5(απαντήσεις) 2%(ποσοστό)

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *