Δεν ισχύει η αναστολή ατομικών διώξεων για αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες (ΕΠΥ) που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση

Σημαντική δικαστική απόφαση που έχει σχέση με τις αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) και  την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4364/2016 για την ασφαλιστική εκκαθάριση.

Συγκεκριμένα το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών,  που δίκασε  ως Εφετείο, απέρριψε ως αβάσιμο το αίτημα της τρίτης εφεσίβλητης αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας με έδρα το Γιβραλτάρ περί αναστολής των εναντίον της ατομικών διώξεων (άρθ. 235, 239 του ν. 4364/2016 και άρθ. 25 του ΠτΚ).

Ακολουθήστε μας στο Google News

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023  σε όλη την νομική της διάσταση έχει ως εξής: 

Απορριπτέο ως αβάσιμο το αίτημα της εφεσίβλητης αλλοδαπής εταιρίας με έδρα το Γιβραλτάρ του Ηνωμένου Βασιλείου περί απαραδέκτου της συζήτησης και περί αναστολής των εναντίον της ατομικών διώξεων (άρθ. 235, 239 του ν. 4364/2016 και άρθ. 25 του ΠτΚ)

  Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάσαν ως Εφετείο, απέρριψε ως αβάσιμο το αίτημα της τρίτης εφεσίβλητης αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας με έδρα το Γιβραλτάρ του Ηνωμένου Βασιλείου  περί κήρυξης απαραδέκτου της συζήτησης της.  Ειδικότερα, κατά τους ισχυρισμούς της ανωτέρω διαδίκου  με την από 26.10.2016 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Γριβραλτάρ (η οποία δεν προσκομίστηκε) ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της και τέθηκε αυτή σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με το ν. 4364/2016, ορίσθηκε δε ως οριστικός εκκαθαριστής αυτής ο  Frederick White, ο οποίος διεξάγει την εκκαθάριση υπό την εποπτεία του Δικαστηρίου και της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ και  για το λόγο αυτό, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 235, 239 του ν. 4364/2016 και του άρθρου 25 του ΠτΚ, έχουν ανασταλεί οι εναντίον της ατομικές διώξεις, οι δε ζημιωθέντες τρίτοι, εν προκειμένω ο πρώτος εκκαλών της ανωτέρω έφεσης,  δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ούτε αναγνωριστική ούτε καταψηφιστική αγωγή κατ’ αυτής και εάν έχει αρχίσει η διαδικασία ή είναι εκκρεμής αυτή αναστέλλεται. Ωστόσο, οι σχετικές διατάξεις, τις οποίες επικαλείται η ανωτέρω διάδικος, που περιλαμβάνονται στο Τέταρτο Μέρος του ν. 4364/2016, και ρυθμίζουν τα θέματα εξυγίανσης και εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 220 του ν. 4364/2016 (»Πεδίο εφαρμογής άρθρου 267 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ«), ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους σε άλλα κράτη-μέλη, καθώς και υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Επομένως, η ανωτέρω διάδικος  δεν εμπίπτει στο σχετικό ρυθμιστικό πεδίο, αφού αποτελεί αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία, με έδρα το Γιβραλτάρ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου και έχει λάβει άδεια λειτουργίας.

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων οχημάτων κατά τη διενέργεια Αιφνίδιας Αριστερής Στροφής

  Αποκλειστικά υπαίτιος του ένδικου τροχαίου ατυχήματος και των συνεπειών του κρίθηκε ο οδηγός του ΙΕΑ__ΙΧΕ αυτοκινήτου, διότι κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα της επίδικης Λεωφόρου με πρόθεση να  αλλάξει κατεύθυνση και να εισέλθει στην  κάθετα συμβαλλόμενη οδό, επιχείρησε αιφνίδια και απροειδοποίητα στροφή προς τα αριστερά διασχίζοντας το αντίθετο σε σχέση με την πορεία του ρεύμα κυκλοφορίας της ανωτέρω Λεωφόρου, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το κανονικά κινούμενο επί της ίδιας Λεωφόρου ΖΜΗ__ ΙΧΕ αυτοκίνητο (παραβάσεις άρθρων 12 παρ.1 και 21 παρ. 1 και 2 ΚΟΚ).  

 Αντίθετα ο οδηγός του ΖΜΗ__ ΙΧΕ αυτοκινήτου δεν βαρύνεται με υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα, αφού αυτός εκινείτο κανονικά επί της ανωτέρω Λεωφόρου συνεχίζοντας την ευθεία πορεία του,  και παρά την αιφνίδια κίνηση του οδηγού του ΙΕΑ _ΙΧΕ αυτοκινήτου, τροχοπέδησε και επιχείρησε αποφευκτικό ελιγμό προς τα δεξιά δεν μπόρεσε  να αποφύγει τη σύγκρουση.  Επομένως,  έσφαλε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο έκρινε ότι το ένδικο τροχαίο ατύχημα οφείλεται σε συνυπαιτιότητα των ανωτέρω οδηγών, κατά ποσοστό 50% ο καθένας, πλημμελώς εκτίμησε τις αποδείξεις.    

Υλικές Ζημίες Επιδίκαση και του αναλογούντος ΦΠΑ Άτοκα για την επισκευή του αυτοκινήτου βάσει προσφοράς συνεργείου  

Στην  αποκαταστατέα ζημία του ιδιοκτήτη του ανωτέρω αυτοκινήτου συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ, παρόλο που δεν εκδόθηκαν τα σχετικά τιμολόγια. Τούτο  διότι η επισκευή του αυτοκινήτου συνιστά αποζημιωτική ενοχή, η νομιμότητα της οποίας προϋποθέτει συναλλαγή που δικαιολογεί την έκδοση τιμολογίου και, επομένως, η συγκεκριμένη δαπάνη σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει υποχρεωτικά την από το νόμο επιβαλλόμενη καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.

 Επομένως, δεν έσφαλε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφασή του για τον υπολογισμό της σχετικής ζημίας του ενάγοντος έλαβε υπόψη του και τον αναλογούντα ΦΠΑ, παρά το ότι δεν εκδόθηκαν σχετικά τιμολόγια. .

Απόφ. Μον.Πρωτ.Αθην 7233/2022 (Δικάσαν ως Εφετείο) Πρόεδρος: Χρυσούλα Γκούμα, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Αικατερίνη Ντάβου – Νεκτάριος Λουκόπουλος – Μεταξία Αντωνίου,

Σχόλια- Παρατηρήσεις:

Ασφαλιστική Εκκαθάριση Ν. 4364/2016  – Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας

Δεν Εφαρμόζεται ο Νόμος 4364/2016  στις Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρείες που ασκούν στην  Ελλάδα Ασφαλίσεις με Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών – ΕΠΥ – Εφαρμογή του Ν.4364/2016

Μόνο στις υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση Ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρείες. Μον.Εφ.Αθ.25/2023, ΕΣυγκΔ 2023/38 (μετά σχετικών Σχολίων).Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *