Δημιουργία Ενιαίας Ηλεκτρονικής Βάσης Ακίνητης Περιουσίας «ΕΣΤΙΑ»

Τη δημιουργία Ενιαίας Ηλεκτρονικής Βάσης Ακίνητης Περιουσίας «ΕΣΤΙΑ» προωθεί το Υπουργείο Εργασίας απ όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει :
Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας – Σύστημα Αριάδνη», θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Ακίνητης Περιουσίας, στην οποία θα αποτυπώνεται το σύνολο της ιδιόκτητης και μισθωμένης ακίνητης περιουσίας των φορέων εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ιδιόκτητα ακίνητα, εκμισθωμένα, ενοικιαζόμενα, κενά). Παράλληλα – και εδώ έγκειται η καινοτομία της νέας ηλεκτρονικής βάσης ως δυναμικό πεδίο δεδομένων – προβλέφθηκε ρητά η υποχρέωση του συνόλου των φορέων του Υπουργείου να την ενημερώνουν εντός μηνός για κάθε μεταβολή που αφορά στην παραπάνω ακίνητη περιουσία, αναρτώντας και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. διακηρύξεις μίσθωσης, ανάθεσης εργολαβιών, κ.λπ.).
Συνεπώς, η προσβάσιμη από κάθε πολίτη πληροφόρηση για την ακίνητη περιουσία των φορέων εποπτείας του Υπουργείου θα είναι εξαντλητική, λεπτομερής και διαρκώς επικαιροποιούμενη. Μεταξύ δε των σημαντικότερων στοιχείων που θα εμφανίζονται, περιλαμβάνεται η θέση του ακινήτου με εντοπισμό στο χάρτη και φωτογραφίες, η έκταση του ακινήτου και του οικοπέδου, ο φορέας ιδιοκτησίας και η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί, η κατάσταση των ακινήτων (ιδιόκτητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα, ενοικιαζόμενα από ή σε τρίτους, κενά), η αντικειμενική αξία, ο τυχόν χαρακτηρισμός (π.χ. διατηρητέο), η χρονολογία κατασκευής κ.λπ.
Με την ηλεκτρονική αυτή βάση «ΕΣΤΙΑ» επιτυγχάνεται, καταρχήν, η αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των φορέων του, μέσω της ορθολογικής και συντονισμένης παρακολούθησης, της εξοικονόμησης δαπανών, της ευρύτερης δημοσιότητας και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος τρίτων. Κυριότερα όμως, εκπληρώνεται η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να διαμορφώνει ένα περιβάλλον εύκολης πρόσβασης, ελέγχου της διοίκησης και πλήρους διαφάνειας, αφού κάθε εργαζόμενος, κάθε συνταξιούχος και κάθε πολίτης θα γνωρίζει με ακρίβεια τόσο την ακίνητη περιουσία των φορέων εποπτείας του Υπουργείου –σήμερα τα ακίνητα που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπερβαίνουν τα χίλια (1.000) – όσο και κάθε αλλαγή που θα συντελείται σε αυτή. Από τα παραπάνω γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η δημιουργία και άρτια λειτουργία της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Βάσης Ακίνητης Περιουσίας συνιστά θεσμική τομή στην οργανωτική ανασυγκρότηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.
Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κινούμαστε μέσα στους προκαθορισμένους χρόνους που είχαν εξαρχής τεθεί για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Ήδη κάθε φορέας έχει ορίσει έναν υπεύθυνο χειριστή και έναν αναπληρωτή του, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει οριστεί για σήμερα, Παρασκευή 12-04-2013, στην έδρα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε..
Επειδή η συνεργασία όλων μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Βάσης Ακίνητης Περιουσίας, σας καλώ να εντείνετε τις προσπάθειές σας, προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες ενέργειες που απαιτούνται ώστε η Ηλεκτρονική Βάση Ακίνητης Περιουσίας να παρουσιαστεί και να είναι πλήρως ενημερωμένη τις αμέσως επόμενες ημέρες, το αργότερο μέχρι 10 Μαΐου 2013.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο γενικότερο σχεδιασμό των μεγάλων αλλαγών που επιχειρούμε ως πολιτική ηγεσία εδώ και 10 μήνες στο Υπουργείο Εργασίας, στηρίζεται σε ίδιες δυνάμεις των φορέων του Υπουργείου και δεν προκαλεί απολύτως κανένα δημοσιονομικό κόστος. Εκφράζει δε, τόσο την πολιτική βούληση για χρηστή διοίκηση, νοικοκύρεμα και οργανωτικό εξορθολογισμό στον ευαίσθητο χώρο της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, όσο και τις ανεξάντλητες δημιουργικές δυνατότητες που έχει το δυναμικό και τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης σε ένα περιβάλλον άριστης και συνεχούς συνεργασίας.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *