Δημιουργία Μητρώου Ασφαλισμένων ΤΕΑΔΥ


Τη δημιουργία του έργου «Μητρώο Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» παρουσίασε ο Πρόεδρός του κ. Μιχαήλ Γιάγκας, με την ευκαιρία των εγκαινίων του πρόσφατα ανακαινισθέντος Μεγάρου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
Το Μητρώο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Τ.Ε.Α.Δ.Υ, χωρίς κόστος, με ίδιες δυνάμεις και σε συνεργασία με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.), το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) και την Ενιαία Αρχή Πληρωμών( Ε.Α.Π.) και μπορεί να αξιοποιηθεί και από τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, παρέχει δε δυνατότητες όπως:
1. Δημιουργία ατομικής μερίδας ασφαλισμένου, με πλήρη ατομικά, υπηρεσιακά και οικονομικά στοιχεία .
2. Ενημέρωση των υπηρεσιακών μεταβολών των ασφαλισμένων.
3. Εισαγωγή νέων ασφαλισμένων.
4. Ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε επίπεδο εργοδότη όσο και σε επίπεδο ασφαλισμένου, με τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι και οι εργοδότες υπέρ των παραπάνω ταμείων.
5. Ιστορικό υπηρεσιακών και ατομικών μεταβολών.
6. Ιστορικό ασφαλιστικών εισφορών.
7. Ενημέρωση των ατομικών λογαριασμών των δανειοληπτών, με τις καταβαλλόμενες μηνιαίες δόσεις προς εξόφληση των δανείων τους.
8. Σύνδεση του ιστορικού ασφάλισης με την ηλεκτρονική εφαρμογή απονομής σύνταξης και το Μητρώο Συνταξιούχων.
9. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων (πληθυσμιακών, ηλικιακών, οικονομικών κ.α.)

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρώην Υπουργός Εργασίας κος Γιώργος Κουτρουμάνης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παν. Κοκκόρης και στελέχη του Υπουργείου, Πρόεδροι Ασφαλιστικών Ταμείων, τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., ο Γενικός Γραμματέας κ. Ηλίας Ηλιόπουλος και μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας και των Σωματείων των Ασφαλιστικών Ταμείων.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *