Διαγωνισμοί πώλησης ακινήτων ασφαλιστικών εταιριών σε εκκαθάριση

Προκηρύξεις πλειοδοτικών διαγωνισμών πώλησης με ακίνητα των ασφαλιστικών εταιριών σε εκκαθάριση, Ασπίς Πρόνοια , Commercial Value και International Life :

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ακολουθήστε μας στο Google News

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση έξι ακινήτων επί των οδών Χαρ. Τρικούπη 69 και Κοκκιναρά 14 του Δήμου Κηφισιάς που κατωτέρω περιγράφονται: 

1) Το Κ-1-Γ διαμέρισμα πρώτου ορόφου 146,66 τ.μ. με μια θέση στάθμευσης υπογείου Ρ-7 (16,19 τ.μ.) 

Τιμή Εκκίνησης: €402.500,00 Εγγύηση: €80.500,00.

2) Το Κ-2-Γ διαμέρισμα πρώτου ορόφου 155,35 τ.μ. με μια θέση στάθμευσης υπογείου Ρ-8 (16,19 τ.μ.) 

Τιμή Εκκίνησης: €423.000,00. Εγγύηση: €84.600,00.

3) Το Κ-3-Γ διαμέρισμα πρώτου ορόφου 155,35 τ.μ. με μια θέση στάθμευσης υπογείου Ρ-11 (17,62 τ.μ.)  

Τιμή Εκκίνησης: €423.000,00. Εγγύηση: €84.600,00.

4) Το Κ-3-Δ διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 155,35 τ.μ. με αποκλειστική χρήση του δώματος β΄ ορόφου 153,58 τ.μ. και δύο θέσεις στάθμευσης υπογείου Ρ-9 (12,26  τ.μ.) και Ρ-10 (12,26 τ.μ.).  

Τιμή Εκκίνησης: €442.000,00. Εγγύηση: €90.100,00.

5) Η Κ-Μ-1 μαιζονέτα συνολικής επιφανείας 389,14 τ.μ. με πισίνα και αποκλειστική χρήση ακαλύπτου χώρου οικοπέδου επιφανείας 442,61 τ.μ., με τρεις θέσεις στάθμευσης υπογείου Ρ-2 (12,03 τ.μ.), Ρ-3 (12,03 τ.μ.) και Ρ-4 (18,81 τ.μ.).

Τιμή Εκκίνησης: € 684.500,00. Εγγύηση: €136.800,00.

6) Η Κ-Μ-2 μαιζονέτα συνολικής επιφανείας 319,89 τ.μ. με υπόγειο χώρο στάθμευσης 30,13 τ.μ., αποθήκη 18,00 τ.μ. με αποκλειστική χρήση οικοπέδου επιφανείας 388,97 τ.μ και τρεις θέσεις στάθμευσης υπογείου Ρ-6  (12,26  τ.μ.), Ρ-12 (12,25 τ.μ.) & Ρ-13 (12,25 τ.μ.) 

Τιμή Εκκίνησης: € 607.000,00. Εγγύηση: €121.400,00.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της εταιρείας, Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 μ.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Στις 1:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για τα ακίνητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr. 

Αθήνα, 18.03.2022

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία 

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «COMMERCIAL VALUE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094059010 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 305101000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 176/2/25.2.2010 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 1468/26.2.2010) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/1/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 64 ήτοι: 

1)  Υπ’ αρ.  1 οριζόντια ιδιοκτησία α΄ ορόφου, επιφανείας  403,00 τ.μ. 

2)  Υπ’ αρ.  2 οριζόντια ιδιοκτησία α΄ ορόφου, επιφανείας  278,00 τ.μ.

3)  Υπό στοιχεία Υ2  αποθήκη πρώτου υπογείου,  επιφανείας 200,00 τ.μ. 

4)  12 θέσεις στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων, εκάστης επιφανείας 10,32 τ.μ. 

Τιμή Εκκίνησης: €2.187.500,00. Εγγύηση: €437.500,00. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία εταιρείας, Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ.. Στις 12:30 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr. 

Αθήνα, 18.03.2022

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία 

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094327788 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 95490100) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 230/1/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ), αποφασίστηκε: α) η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «954901000» και η θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016, β) η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω εταιρίας, γ) ο τερματισμός του έργου του διορισμένου ασφαλιστικού διαχειριστή.

Με την υπ’ αριθμ. 231/1/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1689/16.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τραπέζης της Ελλάδος  (κατ’ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της παραπάνω εταιρίας διορίστηκε ο κος Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας, αρ. 52, του Δήμου Αθηναίων που κατωτέρω περιγράφεται: 

Συγκρότημα 8 γραφείων (αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών), 6ου ορόφου, πολυκατοικίας, συνολικής επιφανείας 175 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €295.000,00. Εγγύηση: €59.000,00.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Στις 2:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.inlife.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2130159744, 2111820525 και στo email: info@inlife.gr.  

Αθήνα, 18.03.2022

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία 

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *