Διευκρινίσεις για την προκαταβολή ασφαλίστρου από την ΔΕΙΑ ζητά η ΠΟΑΔ

Με ένα άξονα επτά ερωτήσεων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Διαμεσολαβητών απευθύνεται στην Διεύθυνση Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την προκαταβολή του ασφαλίστρου.
Οι σχετικές ερωτήσεις αφορούν την εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 30/30-9-2013 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ σχετικά με την προκαταβολή ασφαλίστρου .
Η σχετική επιστολή και οι ερωτήσεις έχουν ως εξής:
« Όπως γνωρίζετε η εισαγωγή της υπ΄αριθμ. 30/30-9-2013 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ έχει προκαλέσει σημαντικά ερωτήματα ως προς το ισχύον πλέον καθεστώς σχετικά με την υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης για προκαταβολή των ασφαλίστρων. Τούτο κυρίως όσον αφορά τις συνέπειες που έχει η τυχόν καθυστέρηση στην καταβολή του ασφαλίστρου. Συχνά γινόμαστε οι ίδιοι αποδέκτες των ερωτημάτων αυτών από ασφαλισμένους, ωστόσο οι απαντήσεις που δίδονται από παράγοντες της αγοράς είναι είτε αντιφατικές, είτε παντελώς ασαφείς.
Το εν λόγω ζήτημα έχει ανακύψει κυρίως από την αναφορά που γίνεται στο άρθρο 8, παρ. 2, της υπ΄αριθμ. 30/31-9-2013 Εκτελεστικής Πράξης της Τραπέζης της Ελλάδος ότι « το ασφάλιστρο καταβάλλεται από τον λήπτη της ασφάλισης πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης ». Από τη διατύπωση αυτή, ωστόσο, δεν προκύπτουν συνέπειες ως προς την ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης, διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο ή στο άρθρο 6, παρ. 2, του Ν. 2496/1997 και το Π.Δ. 237/1986 που εξαρτά τη ματαίωση της ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης από την κοινοποίηση σχετικής επιστολής. Θα ήταν δε, άλλωστε, για εμάς παράδοξο με δεδομένο ότι η παραπάνω Πράξη δεν βρίσκει εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 1, στο σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, να υπεισέρχεται στα εν λόγω ζητήματα.
Προς αποτροπή προβλημάτων, τόσο στις σχέσεις μας με τους ασφαλισμένους όσο και σε αυτή με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν :
1) Παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 11, Π.Δ. 237/1986, που προβλέπει την αυτοδίκαιη ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης και τη δυνατότητα της Ασφαλιστικής Εταιρείας να καταγγείλει με συστημένη επιστολή την ασφαλιστική σύμβαση.

2) Παραμένει σε ισχύ η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 6, παρ. 2, του Ν. 2496/1997 για τις συμβάσεις με περιοδική καταβολή του ασφαλίστρου.
3) Επηρεάζεται, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, στις παραπάνω περιπτώσεις η ασφαλιστική κάλυψη αν υπάρχει καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου, δίχως να έχει ακολουθήσει η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης και άπρακτη πάροδος της προθεσμίας που τίθεται με αυτή για την καταβολή του ασφαλίστρου.
4) Ποιος αποστέλλει την συστημένη επιστολή. Η Ασφαλιστική Εταιρεία ή ο Ασφαλιστικός Πράκτορας;
5) Το Μητρώο Πελατών και Ζημιών τηρείται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή;
6) Η συμπλήρωση του Εντύπου Αναγκών του πελάτη είναι υποχρεωτική όταν η ασφάλιση διενεργείται από Υπάλληλο Ασφαλιστικής Εταιρείας;
7) Έχει δικαίωμα η Ασφαλιστική Εταιρεία να αλλάζει τον Κωδικό Παραγωγής από Πρακτορείο σε Κωδικό Έδρας;
Η ερώτηση αφορά καταγεγραμμένες περιπτώσεις όπου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του πελάτη με τα κεντρικά της Ασφαλιστικής Εταιρείας αλλάζει ο Κωδικός Παραγωγής.»

Ακολουθήστε μας στο Google NewsΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *