Δικαστική απόφαση δικαιώνει ασφαλισμένο της CV που δεν είχε κάνει αναγγελία της απαίτησης


Mε δικαστική απόφαση ανοίγει ο δρόμος να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, από την εκκαθάριση των Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value, όσοι δικαιούχοι δεν είχαν κάνει αναγγελία των απαιτήσεων και βρέθηκαν εκτός λίστας δικαιούχων.

05343241

Ειδικότερα με απόφαση του ΜΠρ (Ασφ. Μ.) Αθ με αριθμό 5792/2016 γίνεται δεκτή ανακοπή ασφαλισμένου που ήταν ασφαλισμένος στην Commercial Value και είχε παραλείψει να κάνει αναγγελία της απαίτησης στις προθεσμίες που είχε ορίσει ο εκκαθαριστής.
Η συγκεκριμένη απόφαση ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τον ανακόπτοντα ως δικαιούχο ασφάλισης ζωής για το ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (6.146,30), δυνάμει του υπ’ αριθμ. … ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής.
Ετσι σύμφωνα με την προσφυγή που έγινε δεκτή πρέπει να αναγνωριστεί ο ανακόπτων ως δικαιούχος ασφάλισης ζωής για το ως άνω ποσό, ώστε να επαληθευθεί και να συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που καταχωρήθηκε στην αρμόδια Εποπτική Αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος στις 20.11.2015.

Δείτε όλη την απόφαση που δημοσίευσε το ιnsurance-eea.grPost Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *