Δικαστική απόφαση -Η μεταφορά δεύτερου ατόμου σε μονοθέσιο όχημα δεν συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή χρήσης του οχήματος

Σημαντική δικαστική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου που αφορά τροχαίο με θανάσιμο τραυματισμό ανηλίκου που επέβαινε σε τρακτέρ.

Η απόφαση  που δημοσιεύει η νομική ηλεκτρονική έκδοση esd.gr και παρουσιάζει στην νομική της διάσταση έχει ως εξής: 

Ακολουθήστε μας στο Google News

Αποκλειστικά υπαίτιος του ατυχήματος και του θανάσιμου τραυματισμού του ανηλίκου,  κρίθηκε ο εναγόμενος οδηγός του γεωργικού ελκυστήρα άνευ στεγάστρου, ασφαλισμένου στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, στον οποίο (ελκυστήρα) επέβαινε, ο ηλικίας 11 ετών ανήλικος υιός, αδελφός και εγγονός των κυρίως εναγόντων, στο πάνω μέρος του μεταλλικού προφυλακτήρα του πίσω αριστερού τροχού χωρίς να υπάρχει  θέση καθήμενου, καθώς ο οδηγός οδηγώντας σε ανώνυμη χωμάτινο οδό, που ως επαγγελματίας γεωργός γνώριζε την ιδιαιτερότητα της οδού, όταν έφθασε στο ύψος των κοιμητηρίων επιχείρησε ελιγμό προς τα δεξιά, χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορούσε να το πράξει χωρίς κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τον επιβάτη του οχήματός του ο οποίος ήταν εκτεθειμένος λόγω  έλλειψης μέτρων ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελέγξει την κίνηση του οχήματος του και ο ανήλικος επιβάτης να χάσει την ισορροπία του  και να πέσει στο οδόστρωμα και να καταπλακωθεί από τον περιστρεφόμενο πίσω αριστερό τροχό του ελκυστήρα, με συνέπεια να υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις εξαιτίας των οποίων επήλθε ο θάνατός του. 

Ο ανήλικος, ηλικίας 11 ετών,  επιβάτης του γεωργικού ελκυστήρα  ενήργησε χωρίς διάκριση, καθώς δεν ήταν σε θέση, λόγω της πνευματικής του ανωριμότητας, να διακρίνει αν η συμπεριφορά του ήταν δίκαιη ή άδικη, σύννομη ή παράνομη, όταν μάλιστα πάντοτε επέβαινε στον γεωργικό ελκυστήρα υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του εναγομένου οδηγού του ελκυστήρα, και συνεπώς απορριπτέα ως αβάσιμη η ένσταση των εναγομένων περί συνυπαιτιότητας του ανηλίκου.

Ψυχική Οδύνη 140.000 ευρώ

Επιδικάσθηκαν στους συγγενείς του αναίτιου θανόντος ανηλίκου επιβάτη, ηλικίας 11 ετών,  τα παρακάτω επιμεριζόμενα ποσά: 80.000 ευρώ στη μητέρα  40.000 ευρώ στην ανήλικη αδελφή 20.000 ευρώ στη γιαγιά.

Έξοδα Κηδείας

Επιδικάστηκαν για έξοδα κηδείας και οι δαπάνες α) για καφέδες, τυροπιτάκια, μπουγάτσες, β) για αγορά κεριών εκκλησίας, οίνου,  γ) για σταυρό κηδείας

Παράβαση Καθήκοντος Εποπτείας Ανηλίκου: Απορριπτέα η Ένσταση  Συνυπαιτιότητας της εποπτεύουσας τον  ανήλικο μητέρας του ως ασκούσα τη γονική του μέριμνα στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος και του θανάτου του

Απορριπτέες οι δύο Παρεμπίπτουσες Αγωγές της εναγομένης  ασφαλιστικής εταιρίας κατά της παρεμπιπτόντως εναγομένης μητέρας του ανηλίκου διότι παραμέλησε το καθήκον εποπτείας και επίβλεψης του ανηλίκου τέκνου της.

 Η εναγομένη ασφαλιστική εταιρία άσκησε τις δύο παρεμπίπτουσες αγωγές της επί των  δύο  κύριων αγωγών αποζημίωσης ( α) της μητέρας και αδελφής του θανόντος ανηλίκου και β) της γιαγιάς του θανόντος ανηλίκου), στρεφόμενες κατά της παρεμπιπτόντως εναγομένης μητέρας του ανηλίκου, ισχυριζόμενη ότι η μητέρα του ανηλίκου  παραμέλησε το καθήκον εποπτείας και επίβλεψης αυτού, ο οποίος ενεργώντας  χωρίς διάκριση  επιβιβάστηκε στον ασφαλισμένο από αυτήν γεωργικό ελκυστήρα,  με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του ανηλίκου, και συνεπώς ευθύνεται σε ποσοστό 90%.

Κατά τις παραδοχές της απόφασης αποδείχθηκε ότι η ασκούσα τη γονική μέριμνα μητέρα του ανηλίκου υιού της, ανέθεσε την εποπτεία και φύλαξη αυτού στον εναγόμενο οδηγό του ελκυστήρα, ο οποίος ανέλαβε οικειοθελώς να ασκεί αυτήν δυνάμει προφορικής σύμβασης μεταξύ τους, εν τούτοις παραμέλησε την εποπτεία και φύλαξη του ανηλίκου. Η μητέρα του ανηλίκου είχε βεβαιωθεί, ότι ο ανωτέρω οδηγός (τρίτος), στον οποίο ανέθεσε συμβατικά την εποπτεία του, είχε τις ικανότητες για να την ασκήσει και ότι η ίδια εκ των πραγμάτων αδυνατούσε να προβεί παράλληλα στην άσκηση της εποπτείας και στον έλεγχο αυτού, δεδομένου ότι τον οδηγό του ελκυστήρα γνώριζε καλά ως ομοχωριανό και γείτονά της και επιστήθιο φίλο του αποβιώσαντος συζύγου της και επιπλέον ήταν γνωστός και στον ανήλικο, και τον οποίο θεώρησε ,λόγω της καλής σωματικής και διανοητικής του υγείας, ότι ήταν πρόσωπο κατάλληλο για την άσκηση της εποπτείας. Εξάλλου, η μητέρα του ανήλικου δεν ήταν δυνατό εκ των πραγμάτων να προβεί στην άσκηση παράλληλης εποπτείας του υιού της και άσκηση ελέγχου αυτής εκ μέρους του εναγομένου οδηγού, ενόσω αυτός κατά τον χρόνο του ατυχήματος μετέφερε με τον γεωργικό ελκυστήρα τον ανήλικο υιό της.

Ακολούθως απέρριψε ως αβάσιμη την ένσταση της παρεμπιπτόντως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας περί συνυπαιτιότητας της μητέρας του ανηλίκου στην πρόκληση του ατυχήματος και του θανάτου του καθώς και τις  δύο παρεμπίπτουσες αγωγές της ασφαλιστικής εταιρίας κατά της παρεμπιπτόντως εναγομένης εποπτεύουσας μητέρας του ανηλίκου.

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Διαφορετική Χρήση του Οχήματος από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας εφόσον τελεί σε Αιτιώδη Συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος (άρθρ. 6β παρ. 1γ  Ν.3557/2007)

Η μεταφορά δεύτερου ατόμου στο Μονοθέσιο Όχημα ΔΕΝ συνιστά Ανεπίτρεπτη  Μεταβολή Χρήσης του Οχήματος

Απορριπτέες οι Παρεμπίπτουσες Αγωγές (Αναγωγές) της Ασφαλιστικής Εταιρίας κατά του Ασφαλισμένου της Οδηγού και Ιδιοκτήτη του ζημιογόνου οχήματος.

 Επί των  δύο  κύριων αγωγών αποζημίωσης (α) της  μητέρας και της  ανήλικης  αδελφής του θανόντος ανηλίκου και  β) της γιαγιάς του θανόντος ανηλίκου), η εναγομένη ασφαλιστική εταιρία άσκησε τις δύο παρεμπίπτουσες αγωγές της κατά του παρεμπιπτόντως εναγομένου οδηγού και ιδιοκτήτη του ζημιογόνου γεωργικού ελκυστήρα, τον οποίο ασφάλιζε η  παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία, διότι  χρησιμοποιούσε το ασφαλισμένο όχημα κατά τρόπο ουσιωδώς διαφορετικό από τη χρήση που καθοριζόταν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορία του και συνεπώς δεν καλύπτεται  με την ιδιότητα του αυτή από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Κρίθηκε ότι το γεγονός ότι  ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος προέβη σε αφαίρεση από τον γεωργικό ελκυστήρα  του κουβουκλίου (θαλάμου καμπίνας) του οδηγού και του πλαισίου- αψίδας (μπάρα), καθώς και το ότι ενώ το όχημα ήταν μονοθέσιο  μετέφερε δεύτερο άτομο, δεν συνιστά ανεπίτρεπτη  μεταβολή χρήσης του οχήματος.

Απορριπτέες ως αβάσιμες οι παρεμπίπτουσες αγωγές  της ασφαλιστικής εταιρίας.  

Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *