ΕΑΔΕ: Δεν χρωστάμε 900 εκ ευρώ στις ασφαλιστικές

Δημιουργία εντυπώσεων πίσω από τους αριθμούς βλέπουν οι εκπρόσωποι των συλλόγων των διαμεσολαβούντων γύρω από τον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών τους υποχρεώσεων στις ασφαλιστικές, όπως αυτές καταγράφονται στην έκθεση της ΤτΕ.
Η σχετική ανακοίνωση της ΕΑΔΕ έχει ως εξής :
Με βάση δημοσιεύματα του κλαδικού τύπου, που σχολιάζουν αποτελέσματα χρήσεως 2011 του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς όπως δημοσιεύονται σε site της ΕΑΕΕ , καθώς και της έκθεσης του Διοικητού της ΤτΕ για το έτος 2012 , εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές οφείλουν ασφάλιστρα ύψους € 900.000.000 .
Με σκοπό να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της αλήθειας υποβάλουμε την προφανή και αυτονόητη διευκρίνιση ότι :
1. Στον τίτλο «Χρεώστες Ασφαλίστρων» υπάγεται το σύνολο των ανείσπρακτων ασφαλίστρων, ανεξαρτήτως της οδού είσπραξης αυτών. Επομένως αφορά ασφάλιστρα που εισπράττονται είτε μέσω Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είτε δι΄ αντικαταβολής ή και μέσω Τραπεζικής κατάθεσης.
2. Το ποσό αυτό, στο μέτρο που αφορά την είσπραξη μέσω Διαμεσολαβούντων, αφορά ασφάλιστρα « εισπρακτέα » , που , βάσει των συνήθων συμβατικών υποχρεώσεων, αποδίδονται πλέον εντός διμήνου ή το πολύ τριμήνου.
Αλήθεια , ποιός άλλος κλάδος σήμερα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός διμήνου την στιγμή που ο μέσος χρόνος πίστωσης των εμπορικών επιχειρήσεων στην χώρα μας είναι 180 ημέρες .
Κατά συνέπεια η παράθεση αριθμών, χωρίς περαιτέρω ανάλυση, μόνο εντυπώσεις δυσάρεστες και άδικες δημιουργεί, επιλεκτικά, κατά των Διαμεσολαβούντων και μας υποχρεώνει να αναρωτηθούμε για την πραγματική αιτία του προφανούς στόχου.
Τα Μέλη της Ε.Α.Δ.Ε.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *