Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για συνταξιοδότηση παράλληλα ασφαλισμένων και χορήγηση δεύτερης σύνταξης

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για συνταξιοδότηση παράλληλα ασφαλισμένων και χορήγηση δεύτερης σύνταξης

Εκδόθηκε εγκύκλιος του ΕΦΚΑ κοινοποίησης των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, λόγω άσκησης διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Β) Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τις 12.5.2016.

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο ΕΔΩPost Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *