ΕΕΘ: Οι προθεσμίες για ανανεώσεις αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2018, γίνονται από 1-1-2019 ως 31-3-2019 σύμφωνα με το Ν..4583/18-12-2018.

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων:
1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της
2.Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως
3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης
4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης
7.Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή.
8.Υπεύθυνη δήλωση,η οποία επισυνάπτεται(όταν δεν είναι παρών ο ίδιος,η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται με γνήσιο υπογραφής)
9.Συνδρομή 11 ευρώ και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση
10.Ποινικό μητρώο που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΕΘ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών εταιριών:
Για το νομικό εκπρόσωπο της εταιρίας:
1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της
2.Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως
3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης
4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης
7.Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή.
8.Υπεύθυνες δηλώσεις,οι οποίες επισυνάπτονται(όταν δεν είναι παρών ο ίδιος,η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται με γνήσιο υπογραφής)
9.Συνδρομή 31 ευρώ(για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες),41 ευρώ(για ΙΚΕ και ΕΠΕ), 52 ευρώ (για ΑΕ ) και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση
10.Ποινικό μητρώο που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΕΘ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

Το πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως και το πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση προσκομίζονται και για το νομικό πρόσωπο (την εταιρία).

Ακόμη οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων πρέπει υποβάλλουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του,την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη. σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4583/2018.

Περισσότερα εδώΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *