ΕΙΑΣ:Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων

Η ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Πειραιώςυπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, εμπεριέχει την πλέον σύγχρονη και πλουσιότερη εφικτή τεχνογνωσία Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, ικανή να εγγυηθεί τους πιο καινοτομικούς, συστηματικούς και αποτελεσματικούς τρόπους ανάδειξης του πελατοκεντρικού προσανατολισμού των πωλήσεων, των αναγκών, των προσδοκιών και των συμφερόντων των πελατών μας, καθώς και τους καταλληλότερους τρόπους άρτιας και ωφέλιμης ικανοποίησής τους. 

Η εν λόγω ακαδημαϊκή συνεργασία κομίζει σύγχρονα «εφόδια» Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, στηριζόμενα στη διεθνή θεωρία και βιβλιογραφία και πρωτίστως, στις αποδεδειγμένα επιτυχείς και αποτελεσματικές πρακτικές Need Analysis, Insurance Advice και Financial Planning.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος έχουν ως εξής: 

α. Το Νέο Περιβάλλον των Πωλήσεων

·       Οι Θεσμοί και το Νομοθετικό Πλαίσιο

·       Η Οικονομία και οι Κοινωνικές Αναστρωματώσεις 

·       Οι Νέες Τεχνολογίες

·       Η Νέα Αγοραστική Συμπεριφορά και οι Σύγχρονες Ασφαλιστικές Τάσεις

β. Το Μοντέλο Financial Planning ως Θεμελιώδης Αρχή των Συμβουλευτικών Πωλήσεων

γ. Οι Παράγοντες Ευημερίας του Ανθρώπου

·       Ασφαλιστικός Προγραμματισμός Ζωής και Υγείας

·       Αποταμιευτικός και Επενδυτικός Προγραμματισμός

·       Συνταξιοδοτικός Προγραμματισμός

·       Περιουσιακός Προγραμματισμός

·       Φορολογικός Προγραμματισμός

δ.  Ψυχολογία της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς και της Επικοινωνίας

ε. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Ψυχολογία της Αποταμίευσης, της Ασφάλισης και της Επένδυσης

στ. Ψυχολογία της Συμβουλευτικής και Ανάπτυξη Συμβουλευτικών Πωλήσεων

·  Φιλοσοφία

·  Στάδια

·  Εφαρμοσμένες Τεχνικές

·  Άριστες Εργασιακές Συνήθειες

ζ. Ο Ψηφιακός  Μετασχηματισμός των Ασφαλιστικών Εργασιών

·  Οι νέες εκθετικές τεχνολογίες

·  Η Ψηφιακή συμπεριφορά των πελατών μας

·  e-Commerce και e-Sales

·  Η συμβουλευτική σε ψηφιακό περιβάλλον

η. Συγκρότηση Business Plan και Εφαρμογή Μοντέλου Financial Planning

Οι προαναφερόμενες ενότητες εμπεριέχουν πλούτο δεδομένων, στατιστικών μεγεθών διεθνούς και ελληνικής τεχνογνωσίας, workshops και case studies, ενώ η ανάπτυξή τους θα εξελίσσεται κατά τρόπο διαδραστικό και συμμετοχικό.

Μαθησιακό Μοντέλο

Το ακολουθούμενο μαθησιακό μοντέλο είναι πολυσχιδές και εμπεριέχει έντονα στοιχεία διάδρασης, συστηματικής ανταλλαγής εμπειριών, μαθησιακά videos, ασκήσεις εργασίας και ασκήσεις προσομοίωσης, workshops και αναλύσεις εναλλακτικών καταστάσεων Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων (case studies). Παρέχονται πλήρεις επιστημονικές σημειώσεις, tests αξιολόγησης προσωπικοτήτων και styles Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, καθώς και υπερσύχρονες βιβλιογραφικές αναφορές.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

·       Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (Διευθυντές Πωλήσεων, Επιθεωρητές Πωλήσεων και Account Managers), που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες του Μοντέλου Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, ώστε να οδηγήσουν τα Δίκτυα Πωλήσεων Ευθύνης τους από το προηγούμενο προϊοντικό και συμβολαιοκεντρικό μοντέλο πωλήσεων, στο πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό Μοντέλο Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

·       Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ασκούν καθήκοντα Management (Agency Managers, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων, ….), που επίσης επιθυμούν να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον των συνεργατών τους, από τις προηγούμενες συνήθειες και πρακτικές εργασίας τους, στο νέο και εξαιρετικά αποδοτικό Μοντέλο Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

·       Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της πρώτης γραμμής και Financial Planners, που επιθυμούν να «εισέλθουν» συντεταγμένα και αποτελεσματικά στη νέα εποχή των πωλήσεων, όπου ο σύγχρονος πελάτης της διαδικτυακής πληροφορίας και των Social Media, είναι άριστα ενημερωμένος και απαιτεί να συνεργάζεται με άριστους τεχνογνώστες και επιστημονικά καταρτισμένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και Financial Planners.

·       Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών και Bancassurance που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.

·       Όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή να προάγουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους τομείς Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

Τίτλοι Σπουδών και αναγνωσιμότητα

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα λάβουν Βεβαίωση Σπουδών  Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων (Certificate of Study in Financial Planning and Insurance Advice), του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.  Επίσης, θα λάβουν την Πιστοποίηση European Insurance Intermediary (SQF 3) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Πιστοποιήσεων EFICERT, μετά από επιτυχή ανταπόκρισή τους στις εξεταστικές απαιτήσεις της. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ινστιτούτο θα διευκολύνει δια της παροχής ειδικού προγράμματος ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα εμφανίζονται εσαεί στις κατάλληλες ενότητες των ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου, του Ινστιτούτου και της EFICERT

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Εισηγητές

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναιο κος Nίκος Φίλιππας, Οικονομολόγος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και διατελέσας Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Διετέλεσε Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο σε θεματικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και υψηλή εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοικητική, με έμφαση και εφαρμογή στις Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, στους Θεσμικούς Επενδυτές, στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό. Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κυρίως τραπεζικών και ασφαλιστικών οργανισμών, ενώ διαθέτει αξιοπρόσεκτες παραστάσεις, ως εκ της συμμετοχής του σε παγκόσμια Φόρα χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος.

Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα, επί προσθέτως του κου Νίκου Φίλιππα, είναι Industry Experts,  Τεχνογνώστες και Εμπειρογνώμονες της ασφαλιστικής αγοράς, ως ακολούθως:

·       η Δρ. Σμαρούλα Παντελήεμπειρότατη Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Surrey της Αγγλίας, κάτοχος Μ.Sc. και Ph.D. in Psychology. H Δρ Παντελή έχει αναπτύξει πολυετείς εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές συνεργασίες με σημαντικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις της χώρας μας και έχει ηγηθεί εξειδικευμένων ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων, με θεματικά  αντικείμενά τους την Ψυχολογία της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς, την Ηγεσία, τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, την Ανάπτυξη Ομαδικότητας, την Εξωστρέφεια και την Επικοινωνία. Η εμπειρία της, εκτείνεται, επίσης, σε αγορές πέραν της ασφαλιστικής, πάντοτε όμως με κέντρο του ενδιαφέροντός της το διοικητικό προσωπικό και τα δίκτυα πωλήσεων των επιχειρήσεων. Έχει διδάξει Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διετέλεσε Τακτικό Μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Είναι συγγραφέας βιβλίων ψυχολογίας και παιδαγωγικών ιστοριών. Ενδεικτικά, από τις Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ κυκλοφορεί το βιβλίο της «Τα μυστικά της ομαδικής επιτυχίας: από την θεωρία στην πράξη». Αρθρογραφεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ενώ διατηρεί τακτική παρουσία σε εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Είναι ανεξάρτητη Ψυχολόγος και διευθύνει ομάδες ψυχοθεραπείας και αυτογνωσίας, διπλωματούχος ψυχοδραματίστρια και κοινωνιοδραματίστρια από πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα της Αγγλίας.

·       ο κος Σπύρος Λευθεριώτης, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στους Τομείς  Επικοινωνίας και  Διοίκησης, τέως Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Marketing και Επικοινωνίας του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, Πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σήμερα, ο κος Λευθεριώτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Bonum Terrae A.E., ενώ επιδεικνύει συστηματική, ερευνητική και συγγραφική ενασχόληση σε θέματα συμπεριφορικής ψυχολογίας, στάσεων και επικοινωνίας.

·       ο κος Γιώργος Χανός, Εμπειρότατο Στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς μας, Σύμβουλος Ανάπτυξης, Πωλήσεων και Επικοινωνίας, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτων σημαντική εφαρμοσμένη εμπειρία και εξειδίκευση επί θεμάτων Επικοινωνίας, Marketing και Πωλήσεων. Ο κος Χανός είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, περιοδικός Εισηγητής των Πανεπιστημίων Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και Εκπαιδευτικός  Σύμβουλος ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Κατά τη σταδιοδρομία του, έχει διατελέσει σε διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, ενώ έχει αναπτύξει εξειδικευμένο συγγραφικό έργο και συστηματική εκπαιδευτική δραστηριότητα σε καίριους τομείς ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος.

Προσκεκλημένοι Guest Speakers είναι εμπειρότατοι Financial Planners, επίλεκτα μέλη της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος.

Διάρκεια, Ημερομηνίες και Περιβάλλον Διεξαγωγής

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προβλέπει την υλοποίησή του σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας και ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, ως εξής:

·       Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης 

Τετάρτη, 10/2/21, 17/2/21, 24/2/21, 3/3/21, 10/3/21, 17/3/21, 24/3/21, 31/3/21,  15:00-18:20

·       Ενότητα Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning

H ενότητα θα έχει την έναρξή της τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και την ολοκλήρωσή της την Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

·         εξατομικευμένες συμμετοχές: €760

·         πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €640 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

·         εξατομικευμένες συμμετοχές: €880

·         πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €760 ανά συμμετοχή

·       Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY €420

·       Μέλη HFPA €420

Οι προαναφερόμενες τιμές διδάκτρων συμπεριλαμβάνουν και τα εξέταστρα πιστοποίησης EFICERT ύψους €80.

Οι αιτήσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα, θα γίνονται δεκτέςέως και την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *