ΕΙΑΣ: Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ανακοινώνει την επίκαιρη Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Ο ΝΟΜΟΣ 4583/2018, ΠΕΡΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ IDD ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων» προς τον σκοπό της ευρύτερης εφικτής ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας. Μάλιστα, την ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι της περιφέρειας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής τεχνολογίας webinar, σε πραγματικό χρόνο.

Ο ΝΟΜΟΣ 4583/2018, ΠΕΡΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ IDD ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,

Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, 16.00-19.20

Περιγραφή και Θεματολογία

Ο Νόμος 4583/2018, περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας IDD στην Ελληνική Νομοθεσία, αναδιαμορφώνει  και επηρεάζει άμεσα και δραστικά το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, τόσο κατά την πλευρά του που αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όσο και κατά την πλευρά που αφορά τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Ειδικότερα, αυξάνουν αισθητά, προσδιορίζονται σαφώς και εξειδικεύονται στο σύνολό τους οι υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών και των δυνητικών πελατών τους, καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ τίθενται κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας τους, προς τον σκοπό της άρτιας ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις αυτές.  

Ο Νόμος 4583/2018, περί ενσωμάτωης της Οδηγίας IDD στην Ελληνική Νομοθεσία προϋποθέτει ακόμη πιο ισχυρές πελατοκεντρικές διαστάσεις στο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και στον τρόπο εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, προς όφελος της περαιτέρω προστασίας των καταναλωτών, της διαφάνειας και της ασφάλειας των συναλλαγών.

Η Επιμορφωτική Ημερίδα, διάρκειας τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών ωρών,  αναπτύσσει τα ακόλουθα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος:

1. Εισαγωγή και πεδία Εφαρμογής του Νόμου 4583/2018

2. Το νέο «τοπίο» στη διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

3. Επιδράσεις στην οργάνωση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

4. Επαγγελματικές και Οργανωτικές Απαιτήσεις

5. Ειδικές Απαιτήσεις Παροχής Πληροφοριών και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας

6. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Εναλλακτικά Πρότυπα Πωλήσεων

7. Όροι και Πλαίσιο Ενημέρωσης Πελατών

8. Πρότυπα Διασταυρούμενων Πωλήσεων

9. Πολιτική και Διαδικασία Εποπτείας και Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Προϊόντων

10. Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Συμβατότητας Προτεινόμενου Προϊόντος

11.Κυρώσεις και Αποτελεσματική Εφαρμογή Κυρώσεων και Λοιπών Μέτρων

12. Επισκόπηση των υποχρεώσεων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών τους

Σε ποιους απευθύνεται

Η Επιμορφωτική Ημερίδα απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν συνεκτική γνώση των προβλέψεων του Νόμου 4583/2018, ώστε να οργανώσουν τις εργασίες τους κατά τις επιταγές του.

β. Στελέχη των Διευθύνσεων Operations, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών, που κυρίως καλούνται να εισαγάγουν τις προβλέψεις του Νόμου στην Οργάνωση των Εργασιών και λειτουργιών Ευθύνης τους.

γ. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου που πρωτίστως καλούνται να επιβλέψουν την προσαρμογή της ασφαλιστικής αγοράς μας, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών, στις προβλέψεις του Νόμου.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που καλούνται να έχουν πλήρη «εικόνα» των νέων επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Νόμου και να λειτουργούν επί τη βάσει αυτών.

ε. Στελέχη Τραπεζών που επιμελούνται θεμάτων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχοι Επιμορφωτικής Ημερίδας

Η Επιμορφωτική Ημερίδα έχει τους εξής κύριους στόχους:

α. Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στα πεδία εφαρμογής του Νόμου 4583/2018.

β. Να περιγράψει τα κύρια σημεία των προβλέψεών του.

γ. Να παρουσιάσει εύληπτα τα κύρια σημεία του Νόμου, που προσδιορίζει πλέον και κατά πολύ το θεσμικό πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς μας και ιδίως αυτό της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

δ. Να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από την ενσωμάτωση της Οδηγίας IDD στο Νόμο 4583/2018.

Εισηγητής Επιμορφωτικής Ημερίδας

Εισηγητής της Επιμορφωτικής Ημερίδας είναι ο κος Νίκος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος και Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου INTERAMERICAN, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc. in Insurance Risk Management του ALBA Graduate Business School και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.  Ο κος Μαρκόπουλος διαθέτει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενώ διδάσκει τα θεματικά αυτά αντικείμενα σε αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €40 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €60

• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €50 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €25

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *