ΕΙΑΣ: «Ασφαλιστική Αγορά: Οργάνωση & Διοίκηση» σε συνεργασία με το DEREE


Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ασφαλιστική Αγορά: Οργάνωση & Διοίκηση», είναι μία συνεργασία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) και απoτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που πραγματοποιείται για δεύτερη φορά.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 15 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιούνται ένα πρωινό την εβδομάδα (09.00 – 17.00) στις εγκαταστάσεις του DEREE (Γραβιάς 6 – Αγ. Παρασκευή). Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013.

Θεωρούμε ότι επειδή η συνεργασία του ΕΙΑΣ με το DEREE είναι σημαντική, πρέπει να έχει τη στήριξη του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς και η συμβολή η δική σας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *