ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων υγείας και αξιολόγησης κινδύνων υγείας

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00 – 19:45,από τη Δευτέρα, 8 Απριλίου έως και τη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

α. Περιβάλλον και Συστήματα Υγείας και Περίθαλψης

• Η Ελληνική πραγματικότητα

• Η ενδιαφέρουσα Διεθνής πραγματικότητα

β. Αναλυτική αναφορά στην Αγορά Υγείας

• Βασικά στοιχεία και μεγέθη αγοράς

• Συνολική δαπάνη

• Βασικές συνιστώσες των συστημάτων υγείας

• Συστήματα χρηματοδότησης υγείας

• Αύξηση κόστους θεραπείας και νέες τάσεις

• Δημόσια συστήματα Υγείας

• Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας

• Παραδείγματα διαφορετικών συστημάτων υγείας

γ. Ειδικότερη αναφορά στις Ασφαλίσεις Υγείας

• Μεθοδολογία αξιολόγησης ατομικών  ασφαλιστικών κινδύνων

• Η έννοια και η τιμολόγηση των επιβαρημένων (substandard) κινδύνων

δ. Ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας και τεχνικές Underwriting

• Αρχές και Μεθοδολογία Ιατρικού Underwriting

• Underwriting ειδικών πληθυσμών (τρίτη ηλικία κ.ά.)

• Βασική θεωρία ανατομικών συστημάτων

• Τεχνικές διαμόρφωσης κανόνων επιλογής και προασφαλιστικών ιατρικών test

• Θεωρία και τεχνικές αξιολόγησης αποτελεσμάτων ιατρικών test

• Βασική θεωρία και τεχνικές διαχείρισης ειδικών παθήσεων (παχυσαρκία, υπέρταση, καρδιοαγγειακές παθήσεις, ογκολογία κ.ά.)

• Case Studies

ε. Νομοθεσία περί των Ασφαλίσεων Υγείας

• Νομοθεσία προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

στ. Βασική αρχιτεκτονική σύγχρονων συστημάτων αποζημιώσεων Υγείας

• Διεθνή συστήματα κωδικοποίησης και η αλληλεπίδρασή τους

• Συμβάσεις µε παρόχους Υγείας

ζ. Διαχείριση προϋπολογισµού Υγείας

• Διασφάλιση ποιότητας

• Διαχείριση αποζημιώσεων υγείας, βέλτιστες λειτουργίες και πρακτικές

• Case Studies αποζημιώσεων Υγείας

η. Εξελίξεις και προοπτικές Underwriting Υγείας

θ. Χαρακτηριστικά και βασική αρχιτεκτονική των Expert Underwriting Systems and Digital Underwriting

• Σχεδιασμός υλοποίησης

• Analytics & KPIs Underwriting

ι. Αναλογιστική αντιμετώπιση των Ασφαλίσεων Υγείας

• Κύριες μεθοδολογίες και χαρακτηριστικά τους

• Μοντέλα Ασφαλιστικής Τεχνικής

• Πρακτικές Εφαρμογές Αναλογιστικών Μελετών Υγείας

ια. Οφέλη εκ των Ασφαλίσεων Υγείας

• Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη

• Οφέλη υπέρ του ασφαλιστικού κοινού

• Ευρύτερα εθνικά οφέλη

·   ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ

·     Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία  ασφαλίσεων υγείας ή να εξειδικευθούν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.

·     Στελέχη Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων και στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις τους.

·     Στελέχη των Τομέων Operations (Εκδόσεων, Αποζημιώσεων…) Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, που επιθυμούν να αποκτήσουν ακόμη πιο ισχυρή και λειτουργική τεχνογνωσία επί των θεμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Αξιολόγησης Κινδύνων Υγείας.

·     Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Product Development, καθώς και Αναλογιστικών Τμημάτων, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ασφαλίσεις υγείας Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων υγείας και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.

·     Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.

·     Ενδιαφερομένους να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική εξελιξιμότητά τους σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος της ασφαλιστικής αγοράς.

·     ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχονται έκπτωση προεγγραφής 30%, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *