ΕΙΑΣ: Σεμινάριο αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδυτικών προϊόντων


Καθ’ όλα τα τελευταία χρόνια η αίσθηση περί δραστικής αλλαγής των οικονομικών δεδομένων, της αποταμιευτικής και της επενδυτικής συμπεριφοράς μας αλλά και του τρόπου διεκπεραίωσης των οικονομικών συναλλαγών μας, καθίσταται ολοένα και πιο έντονη, ολοένα και πιο διάχυτη.

Οι αλλαγές στο τραπεζικό «τοπίο», οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και ο επακόλουθος περαιτέρω περιορισμός της ρευστότητας της οικονομίας μας, αφήνουν το «αποτύπωμα» τους στην ψυχολογία μας, στις οικονομικές συνήθειές μας και στον τρόπο ζωής μας. Ταυτοχρόνως, εάν δεν σκεπτόμαστε στωικά ή παθητικά, αλλά γόνιμα και δημιουργικά, οι καταστάσεις αυτές μας καλούν να αφυπνιστούμε, να ανασυγκροτήσουμε την οικονομική μας σκέψη και να αναζητήσουμε λύσεις και διεξόδους από τα οικονομικά προβλήματα που μας απασχολούν και ανησυχούν τις οικογένειές μας και τους πελάτες μας.

• Ποιες λύσεις και διεξόδους έχω, εν μέσω της οικονομικής κρίσης;
• Ποιες είναι οι επιλογές μου και οι ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες που μπορώ να αναλάβω;
• Ποιά μπορεί να είναι η πιο αποδοτική επένδυση σήμερα;
• Πώς μπορώ να κερδίσω πολλά χρήματα, επενδύοντας κατάλληλα;
• Πώς μπορώ να διασφαλίσω τα χρήματά μου;
• Πώς θα εξοικονομήσω χρήματα και θα δημιουργήσω περίσσευμα;
• Πόση σύνταξη θα λάβω και πώς μπορώ να αναπληρώσω τις απώλειες που προβλέπεται να υποστώ;

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που μας απασχολούν, είτε έχουμε χρήματα, πολλά ή λίγα, είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η αποταμίευση και οι επενδύσεις μέσα σε ένα πολύπλοκο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αποτελούν πρόκληση υψηλού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, το συνταξιοδοτικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία και ο επιτυχημένος συνδυασμός αποταμιευτικών και επενδυτικών «εργαλείων», είναι απολύτως απαραίτητος για την ευημερία των πολιτών. Επομένως, η ανάληψη πρωτοβουλιών, είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία.
Η αποταμίευση και η επένδυση, αν και αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά συστατικά της ευημερίας μας, προϋποθέτουν άριστες γνώσεις, υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία. Ταυτόχρονα, όμως, τα ποσοστά χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στη Χώρα μας παραμένουν ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Η ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα, συνεπώς η άρτια οικονομική μας κατάρτιση κρίνεται απαραίτητη και αποτελεί νευραλγικό παράγοντα λήψης σωστών οικονομικών αποφάσεων. Διανύοντας όμως την εποχή της άφθονης πληροφορίας, η ποιότητα και η επαγγελματική επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων, είναι τα κρίσιμα συστατικά για ένα ευτυχές τελικό αποτέλεσμα.
Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών προάγει την ευρύτερη οικονομική μας τεχνογνωσία, μας εξειδικεύει σε χρηματοοικονομικά θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, μας παρουσιάζει αποδοτικά αποταμιευτικά και επενδυτικά «εργαλεία» και απαντά στη σειρά των προαναφερθέντων κρίσιμων ερωτημάτων που μας απασχολούν.
Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έχει ως εξής:
1. Τα βασικά επενδυτικά προϊόντα, παραδείγματα από τη διεθνή αγορά
2. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ως διεθνές εργαλείο επενδύσεων, ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, διαχρονική εξέλιξη τους, συμπεριφορά τους σε διαφορετικές συνθήκες και αγορές, κριτήρια επιλογής και τρόποι επένδυσης.
3. Οι διεθνείς επενδυτικές τάσεις και πώς επενδύουν οι επιτυχημένοι
4. Η στοχευμένη δημιουργία επενδυτικών χαρτοφυλακίων και η διαχείρισή τους, οδηγός επιβίωσης, κερδοφορίας, ανάπτυξης και επιτυχίας
5. Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός ή Financial Planning, η σημασία του κύκλου ζωής
6. Τα βασικά συμπεριφορικά σφάλματα επενδυτών και αποταμιευτών
7. TIPS πωλήσεων Α/Κ, συνταξιοδοτικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων.
Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Διοικητικά Στελέχη και υπαλλήλους των Κλάδων Ασφαλίσεων Ζωής και Επενδυτικών Προϊόντων των Ασφαλιστικών Εταιρειών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους περί των επενδυτικών προϊόντων και των προϊόντων Α/Κ, καθώς και του Ελληνικού και Διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, των τάσεων και των προοπτικών του.
• Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Product Development, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις αποταμιευτικές και επενδυτικές λύσεις και προϊοντικές προτάσεις
• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που διαβλέπουν αποταμιευτικές και επενδυτικές ευκαιρίες της Ελληνικής και της Διεθνούς Αγοράς και επιθυμούν να προτείνουν κατάλληλες λύσεις ή καλύψεις υπέρ των πελατών τους. Επιπλέον, σε όσους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές επιθυμούν να ενισχύσουν την προετοιμασία τους, εν όψει των εξετάσεων Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης Ε΄της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
• Στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.
• όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις, ώστε να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις προς όφελός τους.
Στόχοι του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι οι εξής:
• Εξοικείωση του κοινού με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, μέσω της παρουσίασης χρηματοοικονομικών προϊόντων, με έμφαση στο Θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στις συνιστώσες του
• Κατανόηση της σπουδαιότητας, αλλά και του τρόπου συγκρότησης αποτελεσματικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων.
• Γνωριμία με τον Χρηματοοικονομικό Προγραμματισμό Financial Planning και τη σημασία του στην κάλυψη τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών
• Αντίληψη των βασικών συμπεριφορικών σφαλμάτων επενδυτών και αποταμιευτών και σχεδίαση τεκμηριωμένων τρόπων αποφυγής τους
Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Στέλιος Στυλιανίδης, Διευθυντής Λειτουργιών και Ανάπτυξης της Εταιρείας Prelium Investment Services, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και μέλος Επενδυτικών Επιτροπών Θεσμικών Επενδυτών και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Απασχολείται στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από το έτος 2000, έχοντας εργαστεί στις πωλήσεις ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, από θέσεις υψηλής ευθύνης και ως επι κεφαλής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή
Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 201Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *