ΕΙΑΣ :Σεμινάριο γενικών ασφαλιστικών γνώσεων

Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 20 εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, Λ. Συγγρού 106, στον 5ο όροφο στις παρακάτω ημερομηνίες:
• Τρίτη 28 Μαΐου 2013: 15.45 – 20.45
• Παρασκευή 31 Μαΐου 2013: 09.00 – 15.45
• Δευτέρα 3 Ιουνίου: 15.45 – 20.45
Σκοπός του Προγράμματος:
Η ανάπτυξη και βελτίωση του ανθρωπίνου δυναμικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αποτελεί καίριο παράγοντα για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και προόδου και συντελεί αποφασιστικά στην ανταγωνιστικότητα. Είναι γεγονός ότι το διοικητικό προσωπικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που απασχολείται σε συγκεκριμένους τομείς, δεν έχει πάντοτε ολοκληρωμένη γνώση για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στην αγορά η εταιρία στην οποία εργάζεται και δεν είναι πάντα ενήμερο πάνω στις θεμελιώδεις ασφαλιστικές έννοιες ή τις βασικές λειτουργίες των ασφαλιστικών κλάδων. Πολύ συχνά επίσης, το διοικητικό προσωπικό δεν έχει μία συνολική εικόνα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στην οποία έχει ενταχθεί.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *