Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης

Οι Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελούν εξαιρετικά ανερχόμενο τομέα άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας όσο και διεθνώς.

Στην πραγματικότητα, δυνατότητες εφαρμογής τους ευρίσκονται παντού ή σχεδόν παντού, αφού προηγούμενες και νέες παρεμβάσεις στο νομοθετικό μας πλαίσιο τις καθιστούν λίαν σκόπιμες, έως και επιβεβλημένες ή υποχρεωτικές. Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές υπέχουν υποχρεώσεων ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης τους. Ομοίως, οι Γιατροί και οι Φαρμακοποιοί ενδείκνυται να ασφαλίσουν την επαγγελματική τους ευθύνη. Οι Αρχιτέκτονες, οι Μηχανικοί και οι Εργολήπτες ενδείκνυται επίσης να ασφαλίσουν την επαγγελματική τους ευθύνη και μάλιστα κατά τρόπο πολύπλευρο και πολυσχιδή. Οι Ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων, ακόμη και οι Λογιστές και οι Φοροτέχνες, τα ανώτερα και τα ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων προέχει να ασφαλίσουν σημαντικές διαστάσεις της επαγγελματική τους ευθύνης. Οι προαναφερόμενες είναι μερικές μόνο από τις πάμπολλες επαγγελματικές ιδιότητες που καλούνται να προσέξουν πολύ την επαγγελματική τους ευθύνη και να την ασφαλίσουν.

Ακολουθήστε μας στο Google News

Οι νομοθετικές εξελίξεις και οι προαναφερόμενες τάσεις αναδεικνύουν την επαγγελματική ευθύνη σε πρώτιστο μέλημα πλείστων όσων φυσικών προσώπων ή ιδιωτών, ενώ την κατατάσσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και βεβαίως των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Η Επαγγελματική Ευθύνη και οι εφαρμογές της, η έννοιά τους, το περιεχόμενό τους, η ακολουθητέα ασφαλιστική τεχνική και η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία ανάπτυξης των πωλήσεών τους, χαρακτηρίζονται από πολύπλευρα έως και αρκετά περίπλοκα γνωρίσματα, αφού μάλιστα πολλές φορές συνδέονται με επιταγές του νομοθετικού πλαισίου ασφάλισης.

 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τρίτη και Πέμπτη, 18 και 20 Φεβρουαρίου 2020, 16:00 – 19:20

·     ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

α. Οι Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης

·       Ορισμοί και Μεγέθη

·       Παροχές και Οφέλη

·       Εγχώριες και Διεθνείς Τάσεις

β. Ο νέος «Κόσμος» των Επαγγελματικών Απαιτήσεων

·     Το Νομοθετικό Πλαίσιο και οι απορρέουσες υποχρεώσεις των Επαγγελματιών

·     Πηγές και Ανάλυση των Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων

·     Η υποχρεωτικότητα της Ασφαλιστικής Κάλυψης

·     Η Αιτία της εκρηκτικής αύξησης στη ζήτηση της Ασφάλισης

γ. Η αξιοποίηση των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης στην καθημερινότητα του Επαγγελματία

·       Ο Περιορισμός του Κινδύνου

·       Προσφερόμενες Λύσεις Προβλημάτων

δ. Η Δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

·     Αναλαμβανόμενοι και Διαπραγματευόμενοι Κίνδυνοι

·     Ασφαλιστικές Καλύψεις και Προγράμματα Ασφάλισης

·     Όροι Συμβολαίου, Εξαιρέσεις και Απαλλαγές

·     Πρωτόκολλα Διαδικασιών

(Η Αίτηση Ασφάλισης, η Έκδοση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η αναγγελία της Ζημίας και η Διαχείρισή της, η Αποζημιωτική Πολιτική και η Διαδικασία της Αποζημίωσης)

ε. Η Συστηματική Διαδικασία της Αξιολόγησης Κινδύνου

·       Μέθοδοι Underwriting

·       Ανάληψη Διαπραγματευόμενου Κινδύνου

·       Διαπραγμάτευση αρχικώς απορριπτέου Κινδύνου

·       Μέθοδοι Τιμολόγησης του αναλαμβανόμενου Κινδύνου

στ. Επιχειρηματολογία Πωλήσεων και Ανάπτυξης Εργασιών Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης

·       Πλεονεκτήματα της Ασφάλισης και οφέλη υπέρ του Πελάτη

·       Δυνητική Αγορά και Μέθοδοι Διείσδυσης

·       Διατηρησιμότητα και Ανανεωσιμότητα Εργασιών

·     ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

β) Στελέχη Τομέων Ασφαλίσεων Ευθύνης των Ασφαλιστικών Εταιριών και των Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εξειδικευθούν ή να εμβαθύνουν περισσότερο στις διαστάσεις και εφαρμογές των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.

γ) Έμπειρους ή ανερχόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις προοπτικές εισόδου τους σε αποδοτικούς τομείς των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, δια της απόκτησης συστηματικής τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους.

δ) Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing και Product Development που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά, διοίκησης πωλήσεων ή ανάπτυξης προϊόντων, στους τομείς Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.

ε) Πραγματογνώμονες, Underwriters, Claims Managers, Adjusters και Handlers που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις λεπτομέρειες αξιολόγησης, ανάληψης, διαχείρισης και αποζημίωσης Κινδύνων Επαγγελματικής Ευθύνης.

στ) Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων που ως εκ της θέσης τους εμπλέκονται συστηματικά σε θέματα Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης. 

ζ) Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται θέματα σχετικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

η)  Επαγγελματίες που υπέχουν υποχρεώσεων Ευθύνης έναντι τρίτων, ενδεικτικά των πελατών και του προσωπικού τους.

·     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas. Ο κος Βούλγαρης έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση μιας εκτεταμένης σειράς προϊοντικών «γραμμών», όπως αυτών της Επαγγελματικής Ευθύνης, της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, της Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικών Κινδύνων και της Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Ευθύνης. Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κος Βούλγαρης είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των θεματικών ενοτήτων Ευθύνης του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του.  

·     ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου.

·     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *