Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

Περιγραφή και Θεματολογία
Οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων αποτελούν αξιοπρόσεκτο «δίχτυ» ασφαλείας των επιχειρήσεων, αφού εξασφαλίζουν την είσπραξη των οφειλομένων ποσών και, επομένως, διευκολύνουν τη χρηματοδοτική τους ικανότητα και την αναπτυξιακή τους προοπτική. Έτσι, στην πραγματικότητα, οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων αποτελούν ουσιαστικό και αναγκαίο αναπτυξιακό συντελεστή των σύγχρονων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, του προϊοντικού αντικειμένου τους ή του προσανατολισμού τους, εγχώριου ή διεθνούς, εισαγωγικού ή εξαγωγικού. Μάλιστα, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν την κατάλληλη εμπορική πολιτική προόδου τους, παρά τις δυσκολίες των καιρών, του εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και των παρενεργειών της οικονομικής κρίσης.
Σε αυτή την έννοια, οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων, είναι καλό να ευρίσκονται πολύ ψηλά στο ενδιαφέρον των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και των Τραπεζών, των Διοικητικών Στελεχών τους και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αφού εμφανέστατα αποτελούν σημαντικό «μοχλό» περαιτέρω ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της Ασφαλιστικής Αγοράς μας, αλλά και των εργασιών και της προόδου των ασφαλιζόμενων επιχειρήσεων.

Τρίτη, 24 & Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, 16:00 – 19:20

Ακολουθήστε μας στο Google News

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει εύληπτα και σε βάθος τα προαναφερόμενα θέματα και προτείνει κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις, προς όφελος των ασφαλιζόμενων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων του:
· Η Ένταση και η Έκταση του Χρηματοδοτικού Προβλήματος των Επιχειρήσεων
· Οι Παρενέργειες του Προβλήματος των Ανείσπρακτων Οφειλών στην Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων
· Οι Λύσεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων
· Βασικές Έννοιες Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων
· Συνήθεις Τρόποι Διακανονισμού Πληρωμών
· Βασικές Κατηγορίες Πιστώσεων και Εγγυήσεων
· Προσέγγιση και Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου, Πιστωτικό Όριο και Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
· Μέθοδοι Κατανομής & Διαχείρισης του Κινδύνου
· Γενικές Αρχές
Εφαρμογές των Συμβολαίων
Κύρια Χαρακτηριστικά
Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
Εξαιρέσεις
Βασικοί Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Ανάλυση Ερωτηματολογίου

· Μέθοδοι τιμολόγησης (επί κύκλου εργασιών & επί μηνιαίων υπολοίπων)
· Ζημίες και διαχείριση
· Factoring και Ασφάλιση πιστώσεων
· Εγγυήσεις ένας άλλος τρόπος πίστωσης
· Πρακτικά παραδείγματα, Ανάλυση Περιπτώσεων και Ασκήσεις
· Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

Σκοπός Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου:

Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η αναλυτική, εύληπτη και χρηστική παρουσίαση όλων των πτυχών των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, του περιεχομένου τους, των εφαρμογών τους, των πλεονεκτημάτων και των ωφελειών τους. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό σεμινάριο εστιάζει στην εμπεριστατωμένη παρουσίαση των τεχνικών εξασφάλισης των επί πιστώσει πωλήσεων των επιχειρήσεων, στην εξασφάλιση της εύρυθμης χρηματοδοτικής λειτουργίας τους, στην ανάλυση των σύγχρονων «εργαλείων» Ασφάλισης Πιστώσεων και Εγγυήσεων, στην παρουσίαση ασφαλιστικών προγραμμάτων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, στην ασφαλιστική τεχνική και στα ακολουθούμενα πρωτόκολλα διαδικασιών, καθώς και στην προσέγγιση των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη τεχνικών συμβουλευτικών πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

Η όλη προσέγγιση συντελείται μέσω της ευρείας παρουσίασης του πλέγματος των προϊόντων πιστώσεων και εγγυήσεων που προσφέρει η σύγχρονη ασφαλιστική μας «φαρέτρα» και της βαθιάς ανάλυσης των καλύψεων που το συνθέτουν, ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη προστασία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, από κινδύνους που σχετίζονται με χρηματοδοτικές δυσκολίες τους, με εκκρεμείς εισπράξεις ή εισπρακτέες οφειλές υψηλού ρίσκου.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κ. Γιώργος Βερούσης, Distribution Channels Relations Manager της Εταιρείας EULER HERMES HELLAS, μέλος του Ομίλου EULER HERMES της Allianz Group. Ο κος Βερούσης ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του στις Ασφαλίσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων και στον ΤομέαBancassurance της Εμπορικής Τράπεζας. Ακολούθως το έτος 1996 εντάχθηκε στην ΦΟΙΝΙΞ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. Έκτοτε, κατά την επαγγελματική του διαδρομή, κατέχει διευθυντικές θέσεις ευθύνης, ενώ έχει στο ενεργητικό του πλέον των εξακοσίων (600) ωρών εκπαιδευτικών παρουσιάσεων σχετικών με τα θεματικά αντικείμενα των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
· εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
· πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή
Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
· εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
· πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
· εξατομικευμένες συμμετοχές: €50Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *