Εκπτώσεις στο φόρο από ασφάλιστρα ,ιατρικά έξοδα και εισφορές στα ταμεία

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών και τις οδηγίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα ισχύσει και για φέτος η φοροαπαλλαγή για ασφάλιστρα , ιατρικά έξοδα και εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία .
Συγκεκριμένα στα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων ή ιθαγένειας έκπτωση σε ποσοστό 10% της δαπάνης έως 1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια, μειώνει το συνολικό φόρο. (Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 στους έγγαμους)
Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ) Οι εισφορές που καταβλήθηκαν σε ασφαλιστικά ταμεία.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *