Εκτός αγοράς Ελληνικών Ομολόγων οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιριών

Οι ασφαλιστικές εταιρίες μειώνουν ή δεν επενδύουν πλέον σε κρατικούς τίτλους , αφού όπως είναι γνωστό υπέστησαν μεγάλη απομείωση των κεφαλαίων τους εξαιτίας του PSI ,που στη συνέχεια κάλυψαν με γενναίες αυξήσεις των μετοχικών τους κεφαλαίων.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή» τα στοιχεία εξαμήνου του 2012, δείχνουν οι τοποθετήσεις σε ελληνικά ομόλογα να περιορίστηκαν μόλις στα 200 εκατ. ευρώ περίπου, καθώς το σύνολο των εταιριών επέλεξε τις τοποθετήσεις σε ξένους κρατικούς τίτλους, η αξία των οποίων ανήλθε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου στα 2 δισ. ευρώ.
Πρόκειται κυρίως για κρατικά ομόλογα του πυρήνα της Ευρωζώνης, που αποτελούν τη βασική επενδυτική επιλογή για την πλειοψηφία των εταιρειών, οι οποίες επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να καλύπτουν τις μελλοντικές υποχρεώσεις έναντι των ασφαλισμένων τους.
Επίσης από τα στοιχεία προκύπτει στην σύνθεση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ασφαλιστικού κλάδου, σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν τα εταιρικά ομόλογα, η αξία των οποίων ανέρχεται στο 1,5 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν οι τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, το ύψος των οποίων αποτιμάται στο 1 δισ. ευρώ.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *