Εκτός συστημικού κινδύνου οι ασφαλιστικές εταιρίες


Περιορίζεται σημαντικά ο συστημικός κίνδυνος για τις ασφαλιστικές εταιρίες επισημαίνουν οι ευρωπαίοι ασφαλιστές σύμφωνα με την η Insurance Europe, και στην σχετική διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η Insurance Europe επισημαίνει την ανάγκη να προσδιοριστούν πρωτίστως οι τυχόν πηγές του συστημικού κινδύνου στο τομέα της ασφάλισης πριν από κάθε διεργασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Αναφέρει, ότι ενώ κάποιες μη ασφαλιστικές δραστηριότητες που διεξάγονται από τους ασφαλιστές, όπως τα credit default swaps και ο δανεισμός τίτλων, δυνητικά μπορούν να συμβάλλουν στον συστημικό κίνδυνο, το είδος αυτό του κινδύνου μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα μέσω μιας ενισχυμένης πολιτικής διαχείρισης κινδύνου και με την κατάλληλη εποπτεία και, όχι τόσο με ειδικά καθεστώτα..

Ετσι εκτιμά δε, ότι δεν υφίσταται η ανάγκη νέων μηχανισμών ανάκαμψης και επίλυσης για θέματα ασφάλισης, πέρα από ότι ισχύει σήμερα στην Ευρώπη και αυτά που θα τεθούν σε ισχύ αναφερόμενη στο Solvency II.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *