Εξαγορά χρόνων ασφάλισης στο ΙΚΑ με παρακράτηση από τις συντάξεις


Προσωρινές συντάξεις και σε ασφαλισμένους που κάνουν χρήση των διατάξεων για αναγνώριση ή εξαγορά πλασματικών χρόνων θα δίνει το ΙΚΑ.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ στις περιπτώσεις που αναγνωρίζονται πλασματικά χρόνια ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και δεν είναι δυνατή (λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών) η εφάπαξ εξόφληση της οφειλής εξαγοράς, θα χορηγούνται προσωρινές συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η εξόφληση των οφειλών έναντι της εξαγοράς θα γίνεται μέσω της παρακράτησης από τη μηνιαία (προσωρινή) σύνταξη.
Θα παρακρατούνται το 1/3 από το ποσό της προσωρινής σύνταξης του ποσού που αντιστοιχεί στην εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και το 1/4 στην περίπτωση της εξαγοράς λοιπών πλασματικών χρόνων.
Με βάση την εγκύκλιο, θα γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις που ήδη έχουν υποβληθεί για έκδοση προσωρινής συνταξιοδοτικής απόφασης και θα διεκπεραιωθούν, στη συνέχεια, μέσω ειδικής προσαρμογής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *