Εξυγίανση, αθέμιτος ανταγωνισμός, «λουκέτα» και θυγατρικές τραπεζών, οι «γρίφοι» της ασφαλιστικής αγοράς

Οι ραγδαίες ανακατατάξεις στον τομέα των τραπεζών επιταχύνουν εξελίξεις και στην ασφαλιστική αγορά που βρίσκεται αντιμέτωπη με την ύφεση που μαστίζει την ελληνική οικονομία.
Όπως εκτιμούν και επισημαίνουν στελέχη του κλάδου η αγορά αρχίζει να χτυπάει «κόκκινο» καθώς συσσωρεύονται προβλήματα και προκαλούνται συγκρούσεις στο εσωτερικό της .
Παρ ότι από τους θεσμικούς φορείς γίνονται συναντήσεις και αναζητούνται λύσεις παρατηρείται μια στασιμότητα σε πολλά μέτωπα και αντικρουόμενα συμφέροντα προκαλούν καραμπόλες.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η εποπτική αρχή επιδεικνύει, τουλάχιστον, αδράνεια σε διάφορα θέματα που τίθενται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και εξαντλείται πχ στην επαναφορά του «Ασφαλιστικού Τειρεσία» για τους διαμεσολαβούντες , με άλλη μορφή .
Σε πρόσφατη συνάντηση των διαμεσολαβούντων με την εποπτική αρχή της Τράπεζας της Ελλάδα (ΔΕΙΑ) οι ασφαλιστές φέρεται να έθεσαν επιτακτικά θέματα πρακτικής αθέμιτου ανταγωνισμού, σε τρεις άξονες.
Το ένα έχει να κάνει με τις ασφαλίσεις των δανείων όπου σύμφωνα με τους ασφαλιστές οι δανειολήπτες πιέζονται να ασφαλίζονται μέσω του bancassurance που έχουν οι τράπεζες, ενώ έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής εταιρίας.
Το δεύτερο αφορά τις Εταιρίες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε διάφορες περιπτώσεις έχουν υπάρξει και εταιρίες φαντάσμα , κάτι που οι διαμεσολαβούντες αποδίδουν σε αδράνεια του εποπτικού ελέγχουν . Βέβαια η πλευρά της εποπτική αρχή απαντά ότι το θέμα άπτετε επί των δικό της παρεμβάσεων μόνο στα πλαίσια των δυνατοτήτων που της παρέχει ο νόμος.
Ωστόσο, το θέμα φαίνεται να αφορά όλη την εγχώρια αγορά και υπάρχουν και από τις ασφαλιστικές εταιρίες παρεμβάσεις, που έχουν σχέση τόσο με το αποκλεισμό των εταιριών αυτών από την Ενωση όσο και ο περιορισμός ως προς την συμμετοχή τους στο Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων.
Το τρίτο θέμα σχετίζεται με τις «ανταγωνιστικές» τιμές ασφαλίστρων που δημιουργεί και το φαινόμενο των «κόκκινων» ασφαλιστικών εταιριών, με επακόλουθο τα λουκέτα στις εταιρίες και τους ασφαλισμένους και τους διαμεσολαβούντες στον αέρα.
Στο ζήτημα αυτό φέρεται οι ασφαλιστές να έχουν πρόταση βασισμένη σε διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να μην αιφνιδιάζονται οι πάντες με τα λουκέτα , αλλά να εξασφαλίζονται οι ασφαλισμένοι και να μην διασύρεται το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.
Πέρα αυτών των θεμάτων ενδιαφέρον για την διαμόρφωση του τοπίου στην αγορά έχουν και οι ανακατατάξεις που δημιουργούνται από τις τράπεζες ως προς το μέλλον των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιριών. Όπως της Εθνικής Τράπεζας ( Εθνική Ασφαλιστική) και Εurobank ( Eurolife ) μετά το «ναυάγιο» στο Deal και την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Επίσης ενδιαφέρον προκαλεί και η πώληση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, από τον όμιλο Πειραιώς, καθώς οι συνεργασίες που έχουν διάφορες ασφαλιστικές εταιρίες όπως πχ η ΑΧΑ με την ΑLPHA BANK , μετά την συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα , καθώς επίσης το μέλλον των ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων των θυγατρικών ασφαλιστικών των τραπεζών της Κύπρου που απορροφήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *