Επέκταση συνεργασιών της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ σε χώρες των Βαλκανίων

Συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρίες των Βαλκανικών χωρών ανακοίνωσε ο όμιλος Iντερσαλόνικα και συγκεκριμένα :
Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. συνεχίζοντας τις συνεργασίες της με ασφαλιστικές εταιρίες των Βαλκανικών χωρών, ως ανταποκριτής σε θέματα αμοιβαίας διαχείρισης ζημιών, μετά την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ., τη Βοσνία και τη Βουλγαρία, υπέγραψε μια ακόμη συμφωνία με την Σερβική εταιρία DDOR – NOVI SAD, για διαχείριση ζημιών που προκαλούν ασφαλισμένοι τους στις αντίστοιχες χώρες.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *