Επίσημα τέλος στο “θρίλερ” με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Επίσημα τέλος στο “θρίλερ” με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η Εθνική Τράπεζα Ανακοίνωσε επίσημα ότι απορρίπτει την προσφορά της Gongbao Group
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Σε συνέχεια της από 8.6.2018 ανακοίνωσης αναφορικά με τη διαδικασία αποεπένδυσης της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων ‘η ΕΘΝΙΚΗ’, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά από την εξέταση και αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών της δεσμευτικής προσφοράς της Gongbao Group για την Εθνική Ασφαλιστική, συμπεριλαμβανομένης και της βεβαιότητας επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής, αποφάσισε να μην προβεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τον υποψήφιο επενδυτή.
Η ΕΤΕ δεσμεύεται στη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών αναφορικά με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα ενημερώσει τους επενδυτές αντιστοίχως σε εύθετο χρόνο”.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *