Επιμένουν στην κεφαλαιοποίηση και «πάγωμα» των οφειλών στον ΟΑΕΕ οι έμποροι

Τα ζητήματα που αφορούν τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ αλλά και την συνεχή συνεργασία μεταξύ της διοίκησης του οργανισμού και των εκπροσώπων των ασφαλισμένων συζήτησαν χθες ο Διοικητή ΟΑΕΕ κ. Τάσος Πετρόπουλος και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης .

6212112Ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Κορκίδης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Καρανίκας, ο αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης κ. Παύλος Πολιτάκης, ο κ. Νικόλαος Κογιουμτσής, μέλος του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Νικόλαος Μανεσιώτης ενημέρωσαν τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή για τις θέσεις της ΕΣΕΕ σχετικά με τα ασφαλιστικά θέματα και τα ζητήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης, που απασχολούν ιδιαίτερα τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΣΕΕ αναφέρονται τα εξής :
«Οι περισσότεροι από τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές τους εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχουν περιέλθει λόγω της κρίσης, με αποτέλεσμα το Ασφαλιστικό τους Ταμείο (ΟΑΕΕ) μέσα από τη μειωμένη εισροή πόρων να μην μπορεί να λειτουργήσει αναδιανεμητικά.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ παρέδωσε στο Διοικητή υπόμνημα με τις βασικές θέσεις της ΕΣΕΕ σε θέματα ασφάλισης και υγείας, καθώς και σχέδιο τροπολογίας με την εισηγητική της έκθεση για την κεφαλαιοποίηση («πάγωμα») των οφειλών των ασφαλισμένων. Η υιοθέτηση των προτάσεων της Συνομοσπονδίας εκτιμάται πως θα βελτιώσει αισθητά το ταμειακό πρόβλημα του Ταμείου και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός εκσυγχρονισμένου και κοινωνικά ευαισθητοποιημένου ασφαλιστικού περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό, ΕΣΕΕ και ΟΑΕΕ συμφώνησαν σε συνεχή συνεργασία και σε από κοινού προσπάθεια για την ευρεία ενημέρωση και επικοινωνιακή εκστρατεία με στόχο την πληροφόρηση των εμπόρων /επιχειρηματιών. Ζητούμενο σε πρώτο στάδιο αποτελεί η συμμετοχή στη νέα ρύθμιση, ώστε στο επόμενο διάστημα να καταστεί εφικτή τόσο η υλοποίηση της κεφαλαιοποίησης και του «παγώματος» των οφειλών των ασφαλισμένων για ποσά που υπερβαίνουν τα 20.000€ όσο και η μετατροπή της κεφαλοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο, κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης, ενέργεια, η οποία δεν δημιουργεί ταμειακό έλλειμμα ούτε λογιστικές απώλειες στον Οργανισμό.»Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *