Επιστροφή χρημάτων και αποζημίωση για ηθική βλάβη από αυθαίρετη αύξηση ασφαλίστρων


Φρένο στις υπερβολικές αυξήσεις των ασφαλίστρων βάζει η Δικαιοσύνη, κρίνοντας καταχρηστικούς και άκυρους τους όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων που επιτρέπουν στις εταιρείες να αναπροσαρμόζουν μονομερώς το ασφάλιστρο, χωρίς να υπάρχουν σαφώς προκαθορισμένα κριτήρια, ώστε να γνωρίζει από πριν ο ασφαλισμένος τι οικονομική επιβάρυνση τον περιμένει στο μέλλον.
Σύμφωνα με την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ σχετική δικαστική απόφαση αναφέρει:
Οι δύο ασφαλισμένες είχαν συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και νοσοκομειακής – εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, η μία το 1997 και η άλλη το 1998, με ετήσια ασφάλιστρα ύψους 411€ και 740€ αντίστοιχα, με πρόβλεψη αναπροσαρμογής ανά 2ετία. Οι αυξήσεις κινήθηκαν τα επόμενα χρόνια περίπου σε ποσοστό 10%, προσεγγίζοντας το 20% κάποιες φορές. Ενώ οι συμβάσεις λειτουργούσαν για αρκετά χρόνια ομαλά, η εταιρεία προχώρησε για το διάστημα 2006-7 σε αυξήσεις 32% και 65%, αυξάνοντας τα κονδύλια νοσοκομειακής περίθαλψης από 486 σε 803€ στη μία περίπτωση και από 803 σε 1.066€ στην άλλη. Με επιστολές της δικαιολογούσε τις αυξήσεις λόγω του ιατρικού πληθωρισμού που επηρέαζε το κόστος νοσηλείας, αναφέροντας ότι αν δεν επιθυμούσαν την αναπροσαρμογή, μπορούσαν να αντικαταστήσουν το πρόγραμμά τους με άλλο φθηνότερο.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν προκύπτει καμία συναίνεση των ασφαλισμένων (λόγω της επιστολής), ότι δεν ήταν υποχρεωμένες να εξαναγκασθούν σε αλλαγή προγράμματος για να αποφύγουν τις καταχρηστικές αυξήσεις και ότι νόμιμα αξίωσαν την επιστροφή των χρημάτων τους και την ακύρωση του ΓΟΣ.

Απέκρουσε μάλιστα τον ισχυρισμό της εταιρείας που τις καταλόγιζε καταχρηστική συμπεριφορά, γιατί είχαν εισπράξει ασφαλιστικές παροχές μεγαλύτερες των ασφαλίστρων, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία υπέρβαση της καλής πίστης από τις ασφαλισμένες αφού η εταιρεία οφείλει να καταβάλλει το συμφωνημένο ασφάλισμα για να καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο μόλις επέλθει. Και η υποχρέωση αυτή της εταιρείας δεν στερεί το δικαίωμα των ασφαλισμένων που κατέβαλαν τα ασφάλιστρα, να αξιώσουν δικαστικά την επιστροφή των παράνομων αυξήσεων.

Επιπλέον, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε ο επικαλούμενος ιατρικός πληθωρισμός, το δικαστήριο, ακολουθώντας τον υποδείκτη «υγεία» (που κυμαινόταν εκείνη την περίοδο στο 4,6%), δέχθηκε ότι η μία ασφαλισμένη έπρεπε να καταβάλει συνολικά για το επίμαχο διάστημα αμφισβήτησης 1.037€ και όχι 1.606 όπως υποχρεώθηκε, ενώ η άλλη 1.277 αντί για 1.600 €. Ετσι, πρέπει να επιστραφούν τα ποσά των διαφο­ρών μαζί με αποζημίωση 1.000€ συνολικά για ηθική βλάβη.

Καταχρηστικό έκρινε το Εφετείο Αθηνών τον Γενικό Ορο Συναλλαγών που επέτρεπε σε εταιρεία τη μονομερή αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, χωρίς προκαθορισμένα σαφώς κριτήρια. Το δικαστήριο ακύρωσε τις υπερβολικές αυξήσεις (από 32 έως 65%) που επέβαλε προ 6ετίας η ασφαλιστική εταιρεία σε δύο ασφαλισμένες της (που είχαν κάνει ασφαλιστήρια ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης).
Παράλληλα επέβαλε να επιστραφούν για εκείνο το διάστημα ποσά 570€ στη μία και 323€ στην άλλη ασφαλισμένη, επιδικάζοντάς τους ταυτόχρονα και αποζημίωση από 500€ σε καθεμία λόγω ηθικής βλάβης, για τη στενοχώρια που τους προκάλεσε η αιφνίδια υπερβολική αύξηση και η παράνομη συμπεριφορά της εταιρείας

Πηγή: ethnos.gr

Ένα Σχόλιο - Γράψε ένα σχόλιο

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *