Επιτόπιοι έλεγχοι στις ασφαλιστικές εταιρίες στην Κύπρο

Οι επιτόπιοι έλεγχοι της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών σε ασφαλιστικές εταιρείες για το 2021, έχουν ήδη ξεκινήσει, σύμφωνα με την αναπληρώτρια έφορο ασφαλίσεων Τώνια Τσαγγάρη.

Σε δηλώσεις της στη StockWatch, κ. Τσαγγάρη σχολίασε τις αναφορές που περιλαμβάνει η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Επεσήμανε ότι οι διαδικασίες που εισηγείται η Ελεγκτική Υπηρεσία ήδη εφαρμόζονται και εφαρμόζονταν από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, όμως δεν υπάρχουν σε τυποποιημένη μορφή, λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει στην Υπηρεσία, κάτι που όπως αναφέρει, έχει εξηγηθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Υπογραμμίζει ότι η καταγραφή των διαδικασιών και τυποποίηση τους, «με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει το επίπεδο της εποπτείας η οποία διενεργείται αποτελεσματικά».

Σε  ότι αφορά τη σύσταση της ΕΥ για εκ περιτροπής επιτόπιους ελέγχους στις ασφαλιστικές εταιρείες, η κ. Τσαγγάρη τόνισε πως «αυτό ήδη γίνεται και εγίνετο, όπως έχει εξηγηθεί στην ΕΥ και για το 2021 έχει ήδη ξεκινήσει».

Πηγή: stockwatch.com.cy

Τι είναι και πως λειτουργεί η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών

Ο Έφορος Ασφαλίσεων είναι η αρμόδια εποπτική αρχή του ασφαλιστικού τομέα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχονται από τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2016 [Νόμος 38(Ι) 2016] και από τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται με σκοπό την προστασία των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων ασφαλίσματος.

Η εν λόγω νομοθεσία ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία εργασιών διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

Ο Έφορος Ασφαλίσεων προίσταται της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (η Υπηρεσία) η οποία ενεργεί σε κάθε περίπτωση εξ’ονόματος και κατ’εντολή του Εφόρου Ασφαλίσεων.

Λόγω της κένωσης της θέσης του Εφόρου Ασφαλίσεων και μέχρι την πλήρωση της, τα καθήκοντα του Εφόρου ασκούνται από Αναπληρωτή Έφορο Ασφαλίσεων.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *