ΕΠΚΚ :Καταγγελία για κατάχρηση ασφαλιστικού δικαιώματος

Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρεί υποχρέωση της , να μεταφέρει δημόσια, την Καταγγελία δανειολήπτη-¨αναπήρου, με αναπηρία πάνω από 67% και την αλαζονεία και εμπαιγμό Τράπεζας, αλλά και την κατάχρηση ασφαλιστικού δικαιώματος , εκ μέρους της ,που απορρέει από την ασφαλιστική Σύμβαση του δανείου.

Συγκεκριμένα: :Επί του θέματος της καταγγελίας. ‘Επειτα από ¨την με ημερ 13-11-2012, καταγγελία καταναλωτή -δανειολήπτη, που κατατέθηκε στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , στο Γραφείο στην Ιεράπετρα , ο καταναλωτής-δανειολήπτης μέλος της, καταγγέλλει ότι , η Τράπεζα που είχε συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο, για το δάνειο, αρνήθηκε να ικανοποιήσει την ασφαλιστική συμβατική υποχρέωση του δανείου, αιτώντας και απαιτώντας από τον δανειολήπτη ( ο οποίος βρέθηκε σε κατάσταση αναπηρίας), διαρκούσης της συμβατικής ασφάλισης του δανείου, σε αναπηρία, με γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, πάνω από το 67%, μη δυνάμενος να εργαστεί, για να πληρώσει ο ίδιος το δάνειο αγνοώντας την υπάρχουσα “Ασφάλεια του δανείου”
¨Επειτα από την βαρύτητα της καταγγελίας, για χρεωμένους καταναλωτές , οι οποίοι έχουν δάνεια “εννοείται” ασφαλισμένα, η Ένωση , οφείλει να επιστήσει την προσοχή των καταναλωτών, που στο παρελθόν πήραν κάποιο δάνειο και συγχρόνως αγόρασαν και ασφάλιση του δανείου, πληρώνοντας ξεχωριστά χρήματα, ασφαλίζοντας το ίδιο το δάνειο , σε περίπτωση που πάθει κάτι ο οφειλέτης ,να αναλάβει η ασφάλεια να πληρώσει το δάνειο, όταν τούτο δε τηρείται από τις Τράπεζες και τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, οφείλουμε να απαιτήσουμε από τις Τράπεζες να τηρηθούν οι συμβατικοί όροι, χωρίς “καταχρηστικές μεθοδεύσεις” γνωρίζοντες ότιι ο λόγος που η πιστώτρια Τράπεζα μας υποχρέωσε μαζί με το δάνειο που θα μας χορηγούσε να το ασφαλίζουμε, είναι καθαρός, και συγκεκριμένος και όταν παρατηρηθεί μη συμμόρφωσης να το καταγγέλλουμε στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,στα τηλ/2821092666, 2821092306. 2842020140, αλλά και στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο 1520
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *