Εργασιακό Διήμερο των Γραφείων Πωλήσεων της ΑΧΑ


Τα Γραφεία Πωλήσεων της ΑΧΑ Ασφαλιστικής με Επικεφαλής τον Περικλή Φαραό, 1ο συντονιστή του αποκλειστικού δικτύου πωλήσεων της ΑΧΑ Ασφαλιστικής το 2012, διοργάνωσαν το καθιερωμένο ετήσιο διήμεροπου πραγματοποιήθηκε στο Βραχάτι Κορινθίας στις 1-2 Ιουνίου 2013.

Ο απολογισμός του Α’ εξαμήνουανέδειξε την πλήρη επίτευξη των στόχωντων Συνεργατώντου Περικλή Φαραό.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος και στις δυο κεντρικές εκπαιδευτικές ενότητες του συνεδρίου. Η πρώτηεκπαιδευτική ενότητα είχε κεντρικό θέμα την ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ και την ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ μέθοδο, του αρχαίου φιλοσόφου ΣΩΚΡΑΤΗ. Η δεύτερη είχε θέμα δανεισμένο από τον μεγάλοκινεζικό πολιτισμό «Ο κινέζικοςδιάλογος και η επιτυχία στην επικοινωνία» δηλαδή η σιωπή που προηγείται της ομιλίας και η σιωπή που έπεται και αποδεικνύουν το σεβασμό προς τον συνομιλητή μας. Με τις δυο αυτές τεχνικές ο ασφαλιστικός σύμβουλος βελτιώνει τη δυνατότητά του να κατανοεί σταδιακά τις θέσεις του συνομιλητή του και να εκμαιεύει μέσα από έναν ιδανικό διάλογο την αλήθεια και τις πραγματικές του ανάγκες.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια των εργασιών και των ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις δύο βασικές αρχές που διέπουν και θα συνεχίσουν να διέπουν τις σχέσεις των συνεργατών τη ΑΧΑ Ασφαλιστικής με τους πελάτες της, τον Επαγγελματισμό και την Κοινωνική Προσφορά.

Στο εργασιακό διήμερο συμμετείχαν οι Συνεργάτες από τα γραφεία πωλήσεων στο Περιστέρι, τη Σαλαμίνα, την Αίγινα και των Ιωαννίνων καθώς και οι εκπρόσωποι από την Χαλκίδα και την Τήνο.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *