Ερχονται σημαντικές αλλαγές στους τρόπους ασφάλισης των αυτοκινήτων τα επόμενα χρόνια

Τα επόμενα πέντε έως 10 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα της SAP και της Ovum για τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων, έρχονται ριζικές αλλαγές στους τρόπους ασφάλισης από τις εταιρίες
8377234

Οι αλλαγές, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, θα οδηγήσουν τους παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών στη διάθεση λύσεων βασισμένων και σε άλλα δεδομένα, πέραν της τιμής.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πάροχοι θα πρέπει να αποκτήσουν ενεργή συμμετοχή στις ζωές των πελατών τους, παίζοντας τον ρόλο ενός risk manager και παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες, βασισμένες σε εξατομικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις.
Σύμφωνα με την έρευνα, η αλλαγή αυτή θα πραγματοποιηθεί
Τα επόμενα πέντε έως 10 χρόνια,σύμφωνα με την έρευνα, οι αλλαγές αυτές θα επηρεαστούν από τους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες:
του ψηφιακού μετασχηματισμού
του cloud
του Internet of Things (IoT)
Οι παράγοντες αυτοί, θα επιτρέψουν τους πάροχους ασφαλιστικών υπηρεσιών:
Να συγκεντρώσουν και αξιοποιήσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγουν οι ψηφιακές τεχνολογίες με στόχο να μπορούν να προβλέπουν πιθανούς κινδύνους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αξιοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, οι πάροχοι μπορούν να γίνουν ένας αξιόπιστος σύμβουλος για τους πελάτες τους, που θα τους ειδοποιεί εγκαίρως για πιθανούς κινδύνους.
Nα αντικαταστήσουν δυσκίνητα μοντέλα παροχής υπηρεσιών IT με αρχιτεκτονικές cloud οι οποίες είναι ταχύτερες και πολύ πιο ευέλικτες. Οι πάροχοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στα αιτήματα των πελατών τους, αξιοποιώντας χαρακτηριστικά και λειτουργίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
Να ενσωματώσουν την τεχνολογία ΙοΤ, για παράδειγμα, ενσωματωμένους αισθητήρες, τηλεματική, οικιακούς αυτοματισμούς προκειμένου να προσφέρουν στους αντισυμβαλλόμενους την αυτονομία να δημιουργούν τις δικές τους, προσαρμοσμένες πολιτικές βάσει των κινδύνων που παρουσιάζουν.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *