Εταιρία Ενοικίασης Αυτοκινήτων. Δεν ευθύνεται εκ προστήσεως για ατυχήματα που προκαλεί ο εκμισθωτής


Εκτροπή ΙΧΕ Οχήματος και Πρόσκρουση αρχικά σε κολόνα ΟΤΕ και εν συνεχεία σε τσιμεντένιο τοιχίο παρόδιας ιδιοκτησίας. Ενδεχόμενος δόλος του υπό την επήρεια τοξικών ουσιών και μέθης οδηγού.Απορριπτέος.Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος – ΑΚ 300
Επιβίβαση σε όχημα με γνώση ότι ο οδηγός τελεί σε κατάσταση μέθης Έλλειψη Ζώνης Ασφαλείας

4362323

Εκτροπή ΙΧΕ Οχήματος και Πρόσκρουση αρχικά σε κολώνα ΟΤΕ και εν συνεχεία σε τσιμεντένιο τοιχείο παρόδιας ιδιοκτησίας

Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού ΙΧΕ οχήματος ο οποίος υπό την επίδραση τοξικών ουσιών (κοκαϊνης και εκγονίνης) αλλά και οινοπνεύματος (1,71 gr/lt αίματος) , κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα, έχοντας μειωμένη την αίσθηση της οδικής ευθύνης του και συνεπακολούθως, στερούμενος της φυσιολογικής ικανότητας αποτελεσματικού ελέγχου του αυτοκινήτου, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα αρχικά επί ξύλινης κολώνας ΟΤΕ και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο τοιχίο παρόδιας ιδιοκτησίας (άρθρα 12 § 1 εδ.β’, 19 §§ 1-3, 20 και 42 § 1 ΚΟΚ).

Ενδεχόμενος δόλος του υπό την επήρεια τοξικών ουσιών και μέθης οδηγού Απορριπτέος

Η προβληθείσα εκ μέρους της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας ένστασης υπό την μορφή διακωλυτικής του ένδικου αποζημιωτικού δικαιώματος των εναγόντων, για την απαλλαγή της από την ασφαλιστική κάλυψη της οικείας ευθύνης, κατ’εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 6 § 1 Ν. 489/1976, διότι ο εναγόμενος υπαίτιος οδηγός, γνωρίζοντας ότι διατελεί σε κατάσταση διέγερσης του ΚΝΣ, αλλά και μέθης, αποφάσισε και θέλησε να οδηγήσει, προβλέποντας ότι, από την εν λόγω πράξη του είναι δυνατόν να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα και να εκθέσει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα της συνεπιβαίνουσας του οχήματος (ΠΚ 306), αποδεχόμενος με τον τρόπο αυτόν την παραγωγή του επελθόντος για την ανωτέρω επιβάτη, επιζήμιου αποτελέσματος, τυγχάνουν αβάσιμα και εντεύθεν απορριπτέα.
Η παραπάνω γνώση και θέληση του συγκεκριμένου οδηγού, που συγκροτεί το βουλητικό στοιχείο του ενδεχόμενου δόλου (ΠΚ 27 § 1 ΑΚ 330 εδ.α’) ανάγεται και εξικνείται στην απόφασή του να οδηγήσει, μολονότι βρισκόταν στην παραπάνω κατάσταση, μη λαμβάνοντας υπόψη και μη συνεκτιμώντας τις συντρέχουσες υποκειμενικές του περιστάσεις, με κίνδυνο και της δικής του σωματικής ακεραιότητας και ανεξαρτήτως του εάν δέχθηκε να μεταφέρει με το όχημα την συνεπιβάτιδά του και δεν εκτείνεται (και) στον αιτιώδη σύνδεσμο της, μετά ταύτα, επιδειχθείσας συμπεριφοράς του με το επελθόν τροχαίο (και θανατηφόρο για την εν λόγω επιβάτη) συμβάν.

Εταιρία Ενοικίασης Αυτοκινήτων Δεν ευθύνεται εκ Προστήσεως για ατυχήματα που προκαλεί ο εκμισθωτής

Περιστατικά που να θεμελιώνουν ειδικότερη σχέση πρόστησης μεταξύ των εναγόμενων και συνακόλουθα, επιπρόσθετη αντικειμενική αστική (αδικοπρακτική) ευθύνη της εταιρίας εκμισθώσεως αυτοκινήτων, με βάση την ΑΚ 922 δεν εκτίθενται με την ένδικη κύρια αγωγή, η δε προεκτιθέμενη μισθωτική σχέση δεν μπορεί, άνευ άλλου τινός, να στηρίξει μεταξύ τους σχέση εξάρτησης. Επομένως εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων, ενεχόμενη στην υπό κρίση υπόθεση με την ιδιότητά της ως κυρίας του ζημιογόνου οχήματος (άρθρο 4 Ν. ΓΠΝ/1911), δεν ευθύνεται για την επελθούσα στην επιβαίνουσα του παραπάνω αυτοκινήτου ζημία (άρθρο 12 Ν. ΓΠΝ/1911).

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος – ΑΚ 300 Επιβίβαση σε όχημα με γνώση ότι ο οδηγός τελεί σε κατάσταση μέθης Έλλειψη Ζώνης Ασφαλείας

Η θανούσα συνεπιβαίνουσα δέχθηκε να επιβιβασθεί στο όχημα παρότι είχε, εκ του ασφαλούς, λάβει γνώση, ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα οινοπνεύματος στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συνδιασκέδαζαν στο «πάρτι γενεθλίων» του, και επομένως ήταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανότητά του σε οδήγηση (άρθρο 13 § 2 και 42 § 1 ΚΟΚ, όπως τροπ. με το άρθρο 11 Ν. 3542/07).
Επιπρόσθετα δεν έκανε χρήση της ζώνης ασφαλείας (άρθρο 12 §§ 5 και 11 εδ.α’ ΚΟΚ, όπως η § 5 αντικ. με την § 1 του άρθρου 10 του ν. 3542/07.
Εκ των ανωτέρω κρίθηκε ότι η θανούσα βαρύνεται σωρευτικά και συλλήβδην με επάλληλη συνυπαιτιότητα στην πρόκληση του θανάσιμου τραυματισμού της σε ποσοστό 50%.

Ψυχική Οδύνη

Συνεκτιμώντας τις συνθήκες του ατυχήματος, την συνυπαιτιότητα της 28χρονης θανούσας στην επέλευση του θανάσιμου τραυματισμού της (σε ποσοστό 50%), επιδικάσθηκαν εξ ΑΚ 932: ανά 50.000 ευρώ σε καθένα εκ των γονέων 25.000 ευρώ στον αδελφό

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης Οδήγηση υπό την επήρεια Τοξικών Ουσιών ΚΑΙ Μέθης Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστικής Εταιρίας
Δεκτή κατά του εν μέθη Οδηγού μη κυρίου Απορριπτέα κατά της ιδιοκτήτριας εταιρίας ενοικιάσεως αυτοκινήτων

Εξ ουδενός αποδεικτικού μέσου προέκυψε, ότι κάποιος από τους νομίμους εκπροσώπους της συνεναγόμενης ιδιοκτήτριας του ζημιογόνου οχήματος (εταιρία ενοικιάσεως αυτοκινήτων) ή έστω κάποιος εντεταλμένος υπάλληλός της, προέστησε τον πρώτο των εναγομένων στην οδήγηση του παραπάνω οχήματός της, γνωρίζοντας ότι ο τελευταίος την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα βρισκόταν υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών και οινοπνεύματος. Επομένως απορρίπτεται η κατ΄αυτής παρεμπίπτουσα αγωγή, η οποία όμως γίνεται δεκτή ως ουσία βάσιμη κατά του οδηγού, αναγνωριζομένης της υποχρέωσής του να καταβάλει στην (παρεμπιπτόντως) ενάγουσα ό,τι ποσό (αυτή) καταβάλει σε καθένα των κυρίως εναγόντων.

Περισσότερες πληροφορίες στην πηγή: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *