Ευρωπαίοι ασφαλιστές : Να εναρμονιστούν τα πρόστιμα για GDPR με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα

Η Insurance Europe απάντησε σε διαβούλευση που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών του για τον υπολογισμό των διοικητικών προστίμων βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Στόχος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να δημιουργηθεί μια εναρμονισμένη βάση από την οποία μπορεί να γίνεται ο υπολογισμός των διοικητικών προστίμων σε μεμονωμένες περιπτώσεις από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Ενώ το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό, δεν καθιστούν το επίπεδο των προστίμων πιο προβλέψιμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 του GPDR, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιβολή αποτελεσματικού, αποτρεπτικού και αναλογικού προστίμου. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, ωστόσο, για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η εποπτική αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα ασφάλιστρα.

Αυτό δεν συνάδει με τα πιο πρόσφατα λογιστικά πρότυπα που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Για παράδειγμα, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) 17 — Insurance Contracts, δηλώνει ότι οι πληροφορίες για τα έσοδα από ασφάλιση (πρώτη γραμμή της κατάστασης κερδών και ζημιών) δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ποσά που ο ασφαλιστής υποχρεούται να πληρώσει στον κάτοχο της ασφάλισης, ανεξάρτητα από το αν το ασφαλιστικό συμβάν εμφανίζεται (π.χ. η λεγόμενη συνιστώσα επένδυσης). Αυτά τα ποσά που αντιπροσωπεύουν την επένδυση του αντισυμβαλλομένου (π.χ. το αποταμιευτικό στοιχείο μιας ασφάλισης ζωής κληροδοτήματος) πρέπει να εξαιρεθούν από τα έσοδα στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

Μέσω αυτής της ρητής απαίτησης, το IASB, στο ρόλο του ως παγκόσμιος ρυθμιστής προτύπων στον τομέα της διεθνούς λογιστικής, έχει εξασφαλίσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς από ασφαλιστές και εταιρείες από άλλους τομείς. Ως εκ τούτου, η Insurance Europe ενθαρρύνει την EDPB να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της για να λάβει υπόψη τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται από το IASB.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *