Ευρωπαϊκή και όχι εθνική εποπτεία για τις ασφαλιστικές εταιρίες

Η EIOPA -η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων -ζητά πράσινο φως στη διεύρυνση και ενίσχυση αρμοδιοτήτων της εποπτείας, προκειμένου να αποκτήσει δυνατότητα απευθείας απαγόρευσης ή περιορισμού διαφόρων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων ασφαλιστικών εταιριών.
Η EIOPA, η οποία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό των νέων κανόνων του Solvency II για τις Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές, θέλει να «διευκρινίσει τους τρόπους μερικής χρηματοδότησης που επιβάλλονται από τέλη και αμοιβές» των εταιριών του κλάδου.
Σύμφωνα με σχετική ομιλία του προέδρου της, Gabriel Bernardino, επιζητά να έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών και των 27 κρατών – μελών της ΕΕ.
Ο Gabriel Bernardino πιο συγκεκριμένα ζητά να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες μεμονωμένων ασφαλιστικών εταιριών και να είναι σε θέση να διεξάγει άμεσα έρευνες προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στα προϊόντα που διαθέτουν ή στο τρόπο που απευθύνονται στους πελάτες που σήμερα γίνεται μέσω εθνικής εποπτείας.
Η ΕIOPA, η οποία είναι μεταξύ των τριών εποπτών που ελέγχουν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πληρώνει το 40% του προϋπολογισμού της, ενώ το εναπομείναν 60% πληρώνεται από τα κράτη μέλη.
Πηγή: www.sofokleousin.gr

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *