Ευρωπαϊκή Πίστη:Σημαντική αύξηση οικονομικών μεγεθών το 2012

Σημαντική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών σημείωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο εννεάμηνο του 2012, σε μία περίοδο έντονης οικονομικής δυσπραγίας για την ελληνική οικονομία, που είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της παραγωγής (εξαιρουμένων των επενδυτικών προγραμμάτων) του συνόλου της Ασφαλιστικής Αγοράς κατά -11% περίπου.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία σημείωσε:
Σημαντική αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 101,0% στα 8,7 εκ. ευρώ έναντι 4,3 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011. Στην αύξηση συνετέλεσε τόσο η συγκράτηση των εξόδων σε ρυθμούς χαμηλότερους από την αύξηση της παραγωγής, όσο και τα έσοδα από επενδύσεις ποσού 2,5 εκ. ευρώ.
Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 16,4% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011 η οποία και διαμορφώθηκε στα 120,9 εκ. ευρώ.
Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 18,6%, στα 49,1 εκ. ευρώ έναντι 41,4 εκ. ευρώ την 31/12/2011.
Αύξηση του ενεργητικού κατά 8,2% στα 278,1 εκ. ευρώ έναντι 257,0 εκ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2011.
Αύξηση των τεχνικών προβλέψεων κατά 15,2 εκ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2011.
Μείωση των απαιτήσεων από ασφάλιστρα κατά 7,2% ως απόρροια της εισπρακτικής πολιτικής που ακολουθείται.
Η ευρωστία και το υψηλό επίπεδο φερεγγυότητας της Εταιρίας, ως αποτέλεσμα της θετικής της πορείας, θα της επιτρέψουν να επιτύχει τον παραγωγικό στόχο του 2012 με σημαντική κερδοφορία.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *