Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Τριπλασιασμός κερδών για το 2012

Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 24,8% και της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 11,5% – ισχυροποίηση στον κλάδο των ασφαλειών.

Εξαιρετικές επιδόσεις πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ το 2012, σε μία περίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος γνώρισε σημαντική μείωση της παραγωγής κατά 10,5%.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία σημείωσε:

Τριπλασιασμό των προ φόρων κερδών στα 12 εκ. ευρώ, έναντι 4 εκ. ευρώ το 2011.
Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 11,5% στα 162,1 εκ. ευρώ, έναντι 145,4 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Σημαντική αύξηση της Καθαρής Θέσης κατά 10,3 εκ. ευρώ, ή κατά 24,8%.
Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 8,3% στα 278,4 εκ. ευρώ, έναντι 257,0 εκ. ευρώ της χρήσης 2011.
Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων της κατά 6,9% στα 202,3 εκ. ευρώ, έναντι 189,2 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
Combined loss ratio των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών 53,47%, του Κλάδου Αυτοκινήτων 94,93% και των Συμπληρωματικών Ατομικών Ασφαλίσεων 97,63%.
Υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και ελεύθερα αποθεματικά.
Συνέχιση της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου στον τομέα των επενδύσεων με βάση τις απαιτήσεις του Solvency II, που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας των ομόλογων που αποτελούν το 92% του χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου, από Α+ σε ΑΑ-.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλα τα παραπάνω αποτελέσματα σημειώθηκαν με μικρή αύξηση 5% των γενικών εξόδων.

Επιπρόσθετα και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικού με πιθανές καταθέσεις στην Κύπρο, η Εταιρία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν καταθέσεις ή επενδύσεις του Ομίλου στις τράπεζες Κύπρου και CPB στην Κύπρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, διπλάσιου σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη για το 2013 στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής κατά 4,7% και επίτευξη προ φόρων κερδών τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *