Ευρωπαϊκή Πίστη: Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος


Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη.
Διευκρινίζεται ότι με βάση το Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται με βάση τον κανόνα (record date) και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένου του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος άϋλων τίτλων (record date) την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *