Ευρωπαϊκή Πίστη: Κερδοφορία και παραγωγή ασφαλίστρων 82,3 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

Κερδοφόρος ανάπτυξη το A’ Εξάμηνο 2013 με τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,64 εκ. ευρώ και η παραγωγή ασφαλίστρων στα 82,3 εκ. ευρώ.
Αύξηση των οικονομικών μεγεθών της παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο Α’ εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2012, σε μία περίοδο που η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί κατά -10,5%.
Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε οριακά 2% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 και διαμορφώθηκε στα 82,30 εκ. ευρώ, έναντι 80,69 εκ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων έκλεισαν στα 4,64 εκ. ευρώ έναντι 4,59 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012, αυξημένα κατά 1,10%.
Η καθαρή θέση της εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των 52,97 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 21,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 295,34 εκ. ευρώ έναντι 275,17 εκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012, αυξημένο κατά 7,3%, ενώ τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 8,6% σε σχέση με την 31/12/2012 και διαμορφώθηκαν στα 219,68 εκ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, δεν έχει ούτε μια ληξιπρόθεσμη οφειλή και η φερεγγυότητα και η ταμειακή της ρευστότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Η Διοίκηση της εταιρίας, παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον ασφαλιστικό κλάδο, είναι αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας, www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *