Ευρωπαϊκή Πίστη: Περιβαλλοντικές κοινωνικές δράσεις


Αντισταθμίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του site της, συμμετέχοντας παράλληλα σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ για 2η συνεχόμενη χρονιά και στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μετατρέποντας την ιστοσελίδα της (www.europaikipisti.gr) σε ανθρακικά ουδέτερη.

Πρόκειται για μια συνεργασία με την εταιρία Co2 Neutral website, που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο μετρώντας τους ανθρακικούς ρύπους των ιστοσελίδων, προτείνοντας παράλληλα την αντιστάθμισή τους μέσω περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων.

Με την συγκεκριμένη ενέργεια η Ευρωπαϊκή Πίστη αντισταθμίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της ιστοσελίδας της, συμμετέχοντας σε περιβαλλοντικές δράσεις όπως: αναπτυξιακά έργα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έργα για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας που ταυτόχρονα παρέχουν πολύτιμη βοήθεια σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πλανήτη, καθώς και διατήρηση και διάσωση του τροπικού δάσους.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *