Ευρωπαϊκός κοκ με κυρώσεις ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του αυτοκινήτου


Οι οδηγοί που κινούνται εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις σε περίπτωση που παραβούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας ακόμα και αν αυτοί οδηγούν σε μια ξένη χώρα.

Αυτό προβλέπει σχετική Κοινοτική Οδηγία που τίθεται σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο του 2013 και αφορά τις ακόλουθες οκτώ παραβιάσεις της οδικής ασφάλειας:
.Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας,
.Μη χρήση της ζώνης ασφαλείας,
. Παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη ή παραβίαση σήματος STOP,
.Οδήγηση και κατανάλωση αλκοόλ,
. Οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών,
.Απουσία προστατευτικού κράνους (αφορά τους μοτοσικλετιστές),
. Χρήση λωρίδας στην οποία απαγορεύεται η κυκλοφορία (όπως οι λωρίδες έκτακτης ανάγκης, οι λωρίδες που προορίζονται για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς καθώς και λωρίδες που έχουν κλείσει εξ’αιτίας της εκτέλεσης οδικών έργων)
. Παράνομη χρήση του κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών επικοινωνίας κατά την οδήγηση.
Επομένως οι οδηγοί που διασχίζουν εθνικά σύνορα εντός της ΕΕ θα πρέπει να φροντίσουν να πληροφορηθούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας που ισχύουν στη χώρα που πρόκειται να επισκεφθούν. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πλέον των 100 εκατομμυρίων διασυνοριακών ταξιδιών (κυρίως επαγγελματικής και τουριστικής φύσης) γίνονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ κάθε χρόνο. Ένα κομμάτι της Οδηγίας ορίζει πως κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνουν οδηγούς και μοτοσικλετιστές σχετικά με τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε όλες τις επίσημες Ευρωπαικές γλώσσες. Κλικ εδώ

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *