ΕΦΚΑ: Επιστροφή καταβληθέντων εισφορών από τα πρώην ταμεία χωρίς να υπάρχει υποχρέωση

Εγκύκλιο που ρυθμίζει επιστροφές εισφορών για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχουν πληρωθεί πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2016 στα πρώην Ταµεία και για τα οποία εκκρεµούν οι αιτήσεις.
Ειδικότερα ο ΕΦΚΑ εξέδωσε οδηγίες για τη διαδικασία συµψηφισµού και επιστροφής εισφορών οι οποίες καταβλήθηκαν από ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες αχρεωστήτως -δηλαδή χωρίς να υπάρχει υποχρέωση- έως 31/12/2016.
Τα ποσά εισφορών που πληρώθηκαν πριν από το 2016 χωρίς να υπάρχει νοµοθετική υποχρέωση θα µεταφερθούν τώρα και θα πιστωθούν στην οικονοµική µερίδα του δικαιούχου στον ΕΦΚΑ ώστε να λαµβάνονται υπόψη κατά την εξόφληση εισφορών και την αµέσως επόµενη ετήσια εκκαθάριση.
Αν οι δικαιούχοι έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται, το προς επιστροφή χρηµατικό ποσό συµψηφίζεται µε τις τρέχουσες δόσεις.
Διαδικασία
Εάν ο αιτών έχει πραγµατοποιήσει χρόνο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ µετά την 1η/1/2017, πραγµατοποιείται ασφαλιστικός και οικονοµικός έλεγχος προκειµένου να προκύψει αν έχουν καταβληθεί ποσά αχρεωστήτως, αφού συµψηφιστούν µε ενδεχόµενα καθυστερούµενες οφειλές, βεβαιωµένες ή ρυθµισµένες. Επισηµαίνεται ότι ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Προσοχή, δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές χρηµατικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.
Εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη συµψηφισµού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
Καταχωρίζεται το προς επιστροφή ποσό µε ηµεροµηνία αναγγελίας πίστωσης την ηµεροµηνία της απόφασης, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά την εξόφληση οφειλόµενων εισφορών και την ετήσια εκκαθαριστική διαδικασία.
Οι ενδιαφερόµενοι ασφαλισµένοι µπορούν να παρακολουθούν τη συµψηφιστική διαδικασία (εξόφληση, εκκαθάριση) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).
Υπενθυµίζεται πως οι παράλληλα απασχολούµενοι (π.χ. µπλοκάκια κ.λπ.), για τους οποίους η εκκαθάριση ολοκληρώθηκε τον Νοέµβριο και έδειξε πιστωτικό υπόλοιπο, έχουν περιθώριο έως τη ∆ευτέρα 31 ∆εκεµβρίου προκειµένου να υποβάλουν αίτηση στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ, αν θέλουν το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου να παραµείνει στον λογαριασµό τους και να συµψηφιστεί µε εισφορές επόµενων µηνών. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση θα λάβουν το ποσό εφάπαξ στον λογαριασµό τους.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *