Ζητούν διατήρηση της έκπτωσης για εισφορές σε Επαγγελματικά Ταμεία

Να μην γίνουν αλλαγές στο φορολογικό για τις εκπτώσεις στις εισφορές προς τα Επαγγελματικά Ταμεία Ασφάλισης, ζητούν με έγγραφό τους προς τον αρμόδιο υφυπουργού Οικονομικών οι Οικονομολόγοι.

Σε σχετικό έγγραφο ο Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναφέρει:
Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ιδρύθηκαν στη χώρα μας με το Ν. 3029/2002 και αποτελούν το Β’ Πυλώνα Ασφάλισης. Είναι Ν.Π.Ι.Δ., αυτοδιοικούμενα, προαιρετικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενα από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
Όμοια Ταμεία έχουν αναπτυχθεί και υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, Αμερική, Καναδά κ.λ.π. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα καλύπτουν, ασφαλιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων.

Σκοπός των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι η παροχή συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας στους εργαζόμενους, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ιδιαίτερα η προστασία έναντι των κινδύνων του γήρατος, του θανάτου, της αναπηρίας, της ασθένειας κ.λ.π.

Η επαγγελματική ασφάλιση προσλαμβάνει μεγάλη σημασία στις σύγχρονες συνθήκες επιδείνωσης και υποχώρησης των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης, ιδιαίτερα στο συνταξιοδοτικό τομέα, αφού δίνει την ευκαιρία στους εργαζόμενους να ενισχύσουν τη συνταξιοδοτική τους κατάσταση και την ποιότητα ζωής τους στα δύσκολα χρόνια της τρίτης ηλικίας.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θεσμό.
Από την αρχή της προηγούμενης δεκαετίας είχε κάνει μελέτη σε ότι αφορά τα αποθεματικά των Ταμείων της Κοινωνικής Ασφάλισης. Εξ αυτού του λόγου γνώριζε τα ασφαλιστικά αδιέξοδα και προχώρησε στη δημιουργία του πρώτου Επαγγελματικού Ταμείου στην Ελλάδα, όταν ψηφίστηκε ο Ν.3029/2002, του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο.).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και τα παροτρύνει να προσφέρουν κίνητρα, φορολογικά και άλλα, για τη δημιουργία τέτοιων ταμείων ώστε να μην ανατραπεί το κοινωνικό status, όταν ένα κράτος-μέλος βιώσει δύσκολες οικονομικές συγκυρίες

Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε όπως δοθεί η δέουσα προσοχή στην κατάρτιση του φορολογικού νομοσχεδίου σε ότι αφορά τον θεσμό με τη διατήρηση της έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ Γεώργιος Κυδωνάκης

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *