Ηλεκτρονικά θα δηλώνονται οι εισαγωγές και τα εξιτήρια ασθενών του ΕΟΠΥΥ


Στα πλαίσια ενεργοποίησης του συστήματος αναγγελίας νοσηλευομένων, μέσω διαδικτύου από το site του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει σε εγκύκλιο του.
Από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2013 θα αναγγέλλονται οι νοσηλείες, που πραγματοποιούν οι ασφαλισμένοι, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από το site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr).
Από αυτή την ημερομηνία και μετά καμία νοσηλεία δεν θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ (σε ασφαλισμένους, σε Ιδιωτικές Κλινικές), εάν δεν έχει αναγγελθεί σε πραγματικό χρόνο εισόδου και εξόδου του ασφαλισμένου σε οποιαδήποτε Ιδιωτική Κλινική της χώρας.
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική υπηρεσία αναγγελίας νοσηλευομένων θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό χώρο του ΕΟΠΥΥ στις 17-5-2013.
Για να μπορέσετε να αναγγείλετε ηλεκτρονικά τις νοσηλείες πρέπει πρώτα με τους κωδικούς eΔΑΠΥ που διαθέτετε να έχετε καταχωρήσει την δυναμικότητα κλινών χωριστά για κάθε κλινική του θεραπευτηρίου σας. Από την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στο site του ΕΟΠΥΥ.
Η εκτύπωση του εξιτηρίου από το site του ΕΟΠΥΥ, θα συνοδεύει τα παραστατικά και τα τιμολόγια, τα οποία κατατίθενται στην κατά τόπους Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποδοθούν οι αντίστοιχες δαπάνες.
Επιπλέον η διαδικασία θα υποστηρίζεται μέσω διασύνδεσης των υφιστάμενων πληροφορικών συστημάτων με την ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. Για το σκοπό αυτό θα αναρτηθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του μηχανισμού, που θα υποστηρίξει την αναφερόμενη διαδικασία.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *