Η ανακοίνωση του CEO και της διοίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής για την ΣΣΕ στην εταιρία

Η ανακοίνωση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Σταύρου Κωνσταντά , και της διοίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής σχετικά με την επιχειρηματική συλλογική σύμβαση εργασίας στην εταιρία έχει ως εξής:

H Εταιρία μας, με ιστορία 130 ετών, έδινε και δίνει καθημερινά έμπρακτα παραδείγματα για τη μέγιστη σημασία που αποδίδει στον ανθρώπινο παράγοντα  για την απρόσκοπτη και επιτυχή λειτουργία της. Αυτό πιστοποιείται κι από την σύγκριση με τον Ανταγωνισμό. Το επίπεδο των σημερινών αμοιβών και παροχών (κάποιες εκ των οποίων δεν υπάρχουν στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά), οι εργασιακές μας σχέσεις με την σύναψη Συλλογικών συμβάσεων, η προνοητικότητα και τα μέτρα που λαμβάνονται σε περιόδους κρίσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας, όπως αυτά που βιώνουμε από το 2020, η ευαισθησία σε όλα τα θέματα που εγείρονται και αφορούν την στήριξη των εργαζομένων, των ευπαθών ομάδων αποδεικνύουν την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Εταιρίας, θέτοντας τον εργαζόμενο στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, με έργα και όχι μόνο με λόγια. 

Αυτό αποτυπώνεται και αναγνωρίζεται από Διοικητικό Συμβούλιο και Διοίκηση, όχι μόνο σε κάθε ανακοίνωση αποτελεσμάτων, αλλά και σε κάθε περίπτωση που το προσωπικό της Εταιρίας αντεπεξήλθε σε δύσκολες συγκυρίες έκτακτων γεγονότων στην Ελληνική Κοινωνία. 

Ταυτόχρονα όμως οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων αναφορικά με τα συμφέροντα του Μετόχου, στον οποίο λογοδοτούμε, ιδιαίτερα κατά την μεταβατική περίοδο που διανύουμε, με την αναμενόμενη αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης, παίρνοντας αποφάσεις που αφενός σέβονται την «κληρονομιά» της Εταιρίας μας και αφετέρου επιδεικνύουν την απαραίτητη εξωστρέφεια, την ευθυγράμμιση με τα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού, τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και την διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, κεφαλαιακής επάρκειας και ανάπτυξης. Σε ένα περιβάλλον εκθετικά μεταβαλλόμενο, με τον ανταγωνισμό να ενισχύεται συνεχώς μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων, μετασχηματισμών σε συστήματα και διαδικασίες, οφείλουμε να λειτουργήσουμε την Εταιρία με τον ανάλογο τρόπο, χωρίς δεσμεύσεις και αγκυλώσεις του παρελθόντος σε σχέση με την Ασφαλιστική Αγορά. 

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής προσέγγισης Μέτοχος και Διοίκηση συμφωνήσαμε το πλαίσιο της διαβούλευσης μας με τον Σύλλογο εργαζομένων σχετικά με την Επιχειρησιακή Σύμβαση και τον Κανονισμό Εργασίας. Προτείνουμε μία μονοετή Επιχειρησιακή Σύμβαση που παρέχει ευελιξία σε σχέση με τις αλλαγές στην μετοχική διάρθρωση της εταιρείας, με διατήρηση όλων των μισθολογικών κλιμακίων και όρων της υφιστάμενης ΕΣΣΕ, εξαιρουμένου μόνο του άρθρου 5 του ΕΣΣΕ «Καταγγελία της Σύμβασης», που ουσιαστικά στερεί από την εκάστοτε Διοίκηση την δυνατότητα καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης εργαζομένου για οποιονδήποτε λόγο. Πρόθεση της εταιρείας δεν είναι σε καμία περίπτωση η χρήση αυτού του μέτρου οριζόντια. Άλλωστε, όταν προκύπτει η ανάγκη προσαρμογής του προσωπικού σε νέα δεδομένα, προσφέρονται γενναιόδωρα πακέτα Εθελουσίας Εξόδου, όπως συμβαίνει και την τρέχουσα περίοδο.

Πιστεύουμε επίσης ότι οι εργαζόμενοι, που στηρίζουν την Εταιρία με την εμπειρία και γνώση τους, με ένα σύστημα Αμοιβών περισσότερο απελευθερωμένο, με τη χρήση αντικειμενικών δεικτών αξιολόγησης της απόδοσης και δυνατότητα συνδυασμού σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, έχουν μόνο να κερδίσουν. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κανείς δεν πρέπει να φοβάται μια τέτοια αξιολόγηση, που ισχύει καθολικά στην Ελληνική και Παγκόσμια αγορά του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια θα απελευθερώσει κρυφές δυνάμεις, θα διώξει απογοητεύσεις, θα μοχλεύσει δυνατότητες, θα ανοίξει προοπτικές για την ανέλιξη του προσωπικού και θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και την διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην Αγορά.

Με στόχο πάντα τη διαμόρφωση ενός εργασιακού πλαισίου που θα προάγει την αξιοκρατία, την δικαιοσύνη αλλά και την αποδοτικότητα, θα συνεχίσουμε την διαβούλευση μας με τον Σύλλογο Εργαζομένων διασφαλίζοντας την ομαλή συνέχιση των εργασιών μας, οδηγώντας την Εταιρία με ασφάλεια και προοπτικές για την επόμενη μέρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Σταύρος ΚωνσταντάςΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *