Η ιστορία και η εξέλιξη των επαγγελματικών ενώσεων των ασφαλιστών στην Ελλάδα

Του Γιάννη Χαρονικολάου 

Ο επαγγελματικός συνδικαλισμός των ασφαλιστών στην Ελλάδα ξεκίνησε  το μακρινό 1938 με την ίδρυση του πρώτο επαγγελματικού σωματείου  της   Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας (EEAE). 

Η Ένωση είχε έδρα την Αθήνα και μέλη της ασφαλιστικούς πράκτορες και συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι και σήμερα αποτελώντας την μακροβιότερη επαγγελματική ένωση ασφαλιστών στην χώρα. 

Στην συνέχεια και τις επόμενες δεκαετίες δημιουργήθηκαν και περιφερειακές  επαγγελματικές ενώσεις και το 1983 ιδρύθηκε η πρώτη Ομοσπονδία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ασφαλιστών (Π.Ο.Ε.Α)  με πρωτοβουλία της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος και την σύμπραξη του Συνδέσμου Πρακτόρων Ασφαλιστικών Εταιρειών Θεσσαλονίκης , της Ένωσης Ασφαλιστών Θεσσαλίας και του Συλλόγου Ασφαλιστών Λαρίσης.

Το 1997 με τροποποίηση του καταστατικού της  μετονομάστηκε σε Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων (Π.Ο.Α.Π.) και  το 2009 με νέα τροποποίηση  και σύμφωνα με εξέλιξη του επαγγέλματος μετονομάστηκε σε  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Π.Ο.Α.Δ.)

Στη σημερινή της μορφή η ΠΟΑΔ έχει μέλη τις παρακάτω επαγγελματικές ενώσεις ασφαλιστών:

 • Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ν. Αττικής,
 • Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος,
 • Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος “Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε”
 • Σωματείο Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Δυτ. Μακεδονίας “Αγ. Χριστόφορος”
 •  Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν. Ιωαννίνων, 
 • Σύλλογος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Ν. Σερρών,
 • Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών “Σ.Δ.Α.Ε.”,
 • Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ηρακλείου,
 • Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας,
 • Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων “Σ.Α.Δ.Χ.“.
 •  Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έβρου «Ε.Α.Δ.Ε.»

Μια άλλη κομβική επαγγελματική ένωση στο χώρο των ασφαλιστών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) που ιδρύθηκε το 1988.  Βασικός στόχος της ίδρυσής του ήταν θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Μεσίτη Ασφαλίσεων όπως καθιερώθηκε αρχικά με νόμο το 1985.

Μέλη του συνδέσμου είναι Μεσίτες Ασφαλίσεων, νομικά και φυσικά πρόσωπα από όλη την Ελλάδα.

Ο Σύνδεσμος των Μεσιτών Ασφαλίσεων έχοντας πάνω από 30 χρόνια λειτουργίας έχει συμβάλει στην εξύψωση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα επιχειρηματία και καταναλωτή, καθώς και στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια διοργανώνει σχεδόν κάθε χρόνο ένα ετήσιο συνέδριο που το συνδυάζει και με την Διεθνή Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών, που διοργανώνει  τα τελευταία 21 χρόνια η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος , κυρίως τον Σεπτέμβριο, στο οποίο οι μεσίτες ασφαλίσεων έχουν σημαντική συμμετοχή.

Εξίσου σημαντικός  επαγγελματικός σύνδεσμος ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων ( ΠΣΣΑΣ)  με μακρόχρονη παρουσία στον κλάδο των επαγγελματιών ασφαλιστών. 

Ιδρύθηκε το 1986 και όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου η ίδρυσή του έγινε επιτακτική και αναγκαία, αφού λίγους μήνες πριν – την 25.10.1985 – είχε δημοσιευθεί ο νόμος 1569/1985, με τον οποίο για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε το επάγγελμα του Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων. 

Το επάγγελμά μας, αναφέρει η ιστοσελίδα του ΠΣΣΑΣ  δεν γεννήθηκε στην ουσία με τον νόμο αυτό, αλλά αντίθετα ο νόμος έδωσε νομική υπόσταση σε ένα επάγγελμα που από δεκαετίες ασκούσαμε, με διάφορα ονόματα. Διευθυντές υποκαταστημάτων, Managers κλπ.

Σχετικά  το προφίλ του συνδέσμου επισημαίνει ότι:  

“Είμαστε οι επαγγελματίες που τροφοδοτούν την ασφαλιστική αγορά με νέους ταλαντούχους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Διευθύνουμε τα γραφεία πωλήσεων ασφαλίσεων, δημιουργούμε στελέχη και έχουμε, εμείς και τα στελέχη μας, ως στόχο, την ανάπτυξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας, με γνώμονα την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για τον ασφαλισμένο-καταναλωτή”.

Ακόμη σημαντικός επαγγελματικός σύνδεσμος στον κλάδο των ασφαλιστών και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα είναι  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) που  ιδρύθηκε το 1974 

Σκοπός,  αναφέρει η ιστοσελίδα του συνδέσμου, του ΠΣΑΣ είναι η μελέτη, η προαγωγή και κατοχύρωση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. Η συνεργασία με την Πολιτεία, τις Εταιρίες και τους άλλους Διαμεσολαβούντες, για την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων του κλάδου. 

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η επιστημονική έρευνα και η εκδοτική δραστηριότητα για ενημέρωση Συναδέλφων και Ασφαλισμένων-Καταναλωτών. Η προαγωγή και ανύψωση των σχέσεων των μελών του, η τήρηση Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας, η καταξίωση του επαγγελματία Ασφαλιστικού Συμβούλου στην Ελληνική Κοινωνία. Ακόμη, η επιδίωξη με κάθε πρόσφορο τρόπο της ανάπτυξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη Χώρα μας η προστασία των συμφερόντων των Ασφαλισμένων.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι το 2011 ιδρύθηκε η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος ( ΕΑΔΕ) από τις τέσσερις κεντρικές βασικές επαγγελματικές ενώσεις των ασφαλιστών. Την ΠΟΑΔ, τον ΣΕΜΑ, τον ΠΣΣΑΣ και τον ΠΣΑΣ.

Η ίδρυση της ΕΑΔΕ συνέβαλε στον συντονισμό της δράσης αλλά κυρίως της κοινής έκφρασης όλων αυτών των οργανώσεων σε επαφές, διεκδικήσεις και διαβουλεύσεις με την πολιτεία και τους θεσμικούς φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης.

Οι δράσεις της ΕΑΔΕ στηρίζονται στην ομοφωνία των οργανώσεων που την απαρτίζουν και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ενιαία εκπροσώπηση όλων των επαγγελματικών οργανώσεων των ασφαλιστών, τα τελευταία 10 χρόνια, που υπήρξαν σημαντικές θεσμικές και νομοθετικές διαδικασίες που αφορούν τον κλάδο.         Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *