Η DAÈS London Market Insurance Brokers συμμετέχει στη Brokerslink AG


Η DAÈS είναι ένας από τους μετόχους της νέας εταιρείας μεσιτών ασφαλειών ‘’Brokerslink AG’’ , η οποία ιδρύθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 στη Ζυρίχη της Ελβετίας.
064342412
Τα Μέλη του δικτύου των Βrokerslink, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία εταιρεία μεσιτών ασφαλειών με έδρα την Ελβετία και κοινό μετοχικό κεφάλαιο, που θα τους επιτρέψει να έχουν υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης και παγκόσμια κοινή επιχειρηματική στρατηγική.
Η DAÈS ως shareholder της Brokerslink AG συγκεντρώνει πλέον τεράστιες δυνατότητες με μακροπρόθεσμη προοπτική και στόχο να παρέχει σε πελάτες της περισσότερες καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις στη διεθνή αγορά, ως Μέλος ενός πολυεθνικού ομίλου με διεθνές κύρος και αξιοπιστία.
Το δίκτυο Βrokerslink ιδρύθηκε το 2004 ως ένα παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων μεσιτών ασφαλειών, με σκοπό να προσφέρει μια ισχυρή εναλλακτική λύση σε σχέση με τα συμβατικά πρότυπα στην ασφαλιστική αγορά.



Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *