Η E.Ε παρεμβαίνει σε επόπτη για την συμμόρφωση ασφαλιστικής εταιρίας με το Solvency II

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε) καλεί τη σλοβακική εποπτική αρχή ασφαλίσεων να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης

Ειδικότερα η Ε.Ε εξέδωσε επίσημη γνώμη που απαιτεί από τη σλοβακική εποπτική αρχή ασφαλίσεων (Národná banka Slovenska, NBS) να συμμορφωθεί πλήρως με το καθεστώς προληπτικής εποπτείας της ΕΕ για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην ΕΕ (Solvency II). 

Ακολουθήστε μας στο Google News

Η παρούσα γνώμη ακολουθεί τη σύσταση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού EIOPA σχετικά με παραβίαση του ενωσιακού δικαίου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία παραβίασης του δικαίου της Ένωσης, η EIOPA συγκέντρωσε αποδεικτικά στοιχεία ότι μια σλοβακική ασφαλιστική εταιρεία, υπό την εποπτεία της NBS ως επόπτη καταγωγής, δεν συμμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια με τους κανόνες Solvency II σε σχέση με τις τεχνικές διατάξεις, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, επενδύσεις και σύστημα διακυβέρνησης. 

Η EIOPA διερεύνησε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Σλοβακική εποπτική αρχή δεν έλαβε τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης της εταιρείας. 

Ως εκ τούτου, η EIOPA συνέστησε στην NBS να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τη διαρθρωτική και βιώσιμη ανάκτηση όλων των παραβάσεων ή, εάν είναι σκόπιμο ή υποχρεωτικό, να αποσύρει την άδεια της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σύσταση της EIOPA, η NBS ανακοίνωσε μια ολοκληρωμένη στρατηγική εποπτείας και κίνησε αρκετές εποπτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων κατά του ασφαλιστή.

Βάσει προσεκτικής παρακολούθησης, η Επιτροπή χαιρετίζει τις ενέργειες που έλαβε ο Σλοβάκος επόπτης από τότε που η EIOPA εξέδωσε τη σύσταση.

Ωστόσο, η Επιτροπή σημειώνει ότι εφόσον δεν έχουν ληφθεί αποφασιστικά εποπτικά μέτρα, η NBS δεν συμμορφώνεται με την οδηγία Solvency II. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο Σλοβάκος επόπτης θα πρέπει να καταβάλει πρόσθετες προσπάθειες, ιδίως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων και τη λήψη οριστικών εποπτικών ενεργειών που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης.

Η Επίτροπος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, Mairead McGuinness, (Κεντρική φωτογραφία) δήλωσε: «Το Solvency II, το οποίο εισήχθη το 2016, ήταν μια σημαντική αλλαγή στο ευρωπαϊκό εγχειρίδιο κανόνων για τους ασφαλιστές, ευθυγραμμίζοντας τους κανόνες προληπτικής εποπτείας με πρακτικές της διαχείρισης κινδύνου τελευταίας τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια, λειτούργησε καλά και ενίσχυσε την ασφαλιστική αγορά προς όφελος των αντισυμβαλλομένων και των εταιρειών – αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι επιβάλλεται με τα ίδια υψηλά πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Υποστηρίζουμε πλήρως την EIOPA στη δέσμευσή της να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης και ελπίζουμε ότι η εποπτική αρχή της Σλοβακίας θα εφαρμόσει τις συνιστώμενες ενέργειες γρήγορα και έγκαιρα.»Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *