Η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α διατηρεί τη δυναμική της


Η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α, θυγατρική της Eurobank, δραστηριοποιείται ως μεσίτης στη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών από το 1992 προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της.

Τo 2012, για άλλη μια χρονιά παρουσιάζει σημαντικά κέρδη προ φόρων της τάξης του 1,2εκ. ευρώ.
Η συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει σε όλους τους κλάδους ασφάλισης καθώς και στη διαχείριση ζημιών, η μεγάλη διαπραγματευτική ισχύς που της εξασφαλίζει η σημαντική θέση που κατέχει στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά καθώς και η έμφαση που έδωσε στον ορθολογισμό του κόστους εργασιών την κατέστησαν ικανή να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο δύσκολο περιβάλλον μείωσης των ασφαλίστρων.

Στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή της, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες έχει θέσει ως προτεραιότητα την διεύρυνση των εργασιών της μέσω καινοτόμων προϊόντων και λύσεων που απαντούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τόσο των Ιδιωτών όσο και των Επιχειρήσεων. Παράλληλα, εστιάζει στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών έτσι ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *